Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Listopad 2015 »

Finansowanie nowych projektów w ramach POPC 2014–2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest jednym z sześciu krajowych programów operacyjnych na lata 2014–2020. Ma na celu wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju.

więcej

 

(nie) Płacz po katastrofie: PN-ISO/IEC 24762:2010

Pokaż mi twój plan odtwarzania po katastrofie, a powiem ci, czy twoja organizacja poważnie traktuje bezpieczeństwo informacji. Tylko pamiętaj: katastrofa to nie tylko potężne trzęsienie ziemi – bywa nią także niewielki pożar.

więcej

 
IT Administracji - Listopad 2015

Korzyści z modelowania procesów w administracji

Wszystkie instytucje publiczne, a także ich pojedynczy pracownicy, każdego dnia muszą zajmować się różnorodnymi sprawami. Odpowiednie tych spraw rozpoznanie, zaplanowanie i prowadzenie to klucz do właściwego i skutecznego zrealizowania powierzonych zadań.

więcej

 

Zamówienia publiczne w internecie

Kupowanie za pośrednictwem platformy eKatalogi jest proste i szybkie. Zamawiający nie płaci za przeprowadzenie postępowania, a wykonawca nie ponosi kosztów związanych z oferowaniem produktów i usług. Rozmowa z Anitą Wichniak-Olczak, dyrektorem Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych w Urzędzie Zamówień Publicznych

więcej

 
IT Administracji - Listopad 2015

Systemy kontroli dostępu do serwerowni

System kontroli dostępu do serwerowni stanowi zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych. Ich działanie ma na celu całkowite lub zdefiniowane na pewien czas ograniczenie użytkownikom dostępu do sektorów (stref) tego systemu.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej