Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna

F1 Hotline dla IT

Praktyczne porady

Rozwiązujemy problemy z konfiguracją oraz obsługą aplikacji i sprzętu IT w urzędach.

więcej  

Za darmo do urzędu

Przydatne aplikacje

Prezentujemy darmowe programy, które bez przeszkód można wykorzystać w urzędzie.

więcej  

 

Wrzesień 2014

następny numer

Sieć dla admina

Wydzielenie segmentu sieci na potrzeby zarządzania zasobami pozwala odseparować ruch diagnostyczno-konfiguracyjny od pakietów przesyłanych w szkielecie sieci. Podejście to umożliwia m.in. administrację systemami nawet podczas awarii podstawowej sieci LAN.

więcej

 

Analiza podatności z wykorzystaniem proxy

Burp to narzędzie bezpieczeństwa, wspierające przeprowadzenie zintegrowanych ataków na aplikacje Web. Umożliwia wykorzystanie manualnych i automatycznych technik do analizy, skanowania i przełamywania zabezpieczeń aplikacji Web.

więcej

 
IT Administracji - Wrzesień 2014

Jak podpisać sprawozdanie wysyłane przez ePUAP

ePUAP nie umożliwia dzisiaj podpisania pliku profilem zaufanym. Podpisywane jest całe pismo: treść i załączniki. Jak zatem stosować najnowsze przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii sprawozdawczości?

więcej

 

Drzwi szeroko zamknięte

Skanowanie portów to podstawowa metoda identyfikacji sieci i hostów. Daje ona atakującemu niezbędną wiedzę na temat uruchomionych usług sieciowych. Portspoof jest narzędziem, które istotnie może wydłużyć czas potrzebny na wykonanie tego zadania.

więcej

 
IT Administracji - Wrzesień 2014

Administracja publiczna jako wiarygodne źródło danych

Kiedyś podstawowym zadaniem administracji publicznej było wydawanie decyzji. Dzisiaj jest nim gromadzenie i utrzymywanie zasobów danych oraz informacji. W społeczeństwie informacyjnym te zasoby są ważniejsze niż pieniądze.

więcej

 
 

Admin wITek

Admin wITek - Wrzesień 2012

Galeria wITka   Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej