Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » O miesięczniku »

O miesięczniku

"IT w Administracji" to miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego poświęcony technologiom informatycznym stosowanym w sektorze publicznym, problematyce szeroko pojętej e-administracji, informatyzacji jednostek publicznych i zagadnieniom prawnym w IT.

Pismo ma charakter ekspercki, jednak artykuły pisane są w sposób przystępny, a tematy ujmowane od strony praktycznej.

"IT w Administracji" to miesięcznik dla:

 • informatyków
 • administratorów sieci
 • urzędników zarządzających i nadzorujących informatyzację

zatrudnionych w: urzędach gmin, miast, powiatów, województw, w instytucjach rządowych i agencjach państwowych, policji, wojsku, sądach, prokuraturach, służbie zdrowia, ośrodkach kultury, szkołach wyższych, zespołach szkół, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy.

Miesięcznik dostarcza:

 • wiedzę ukierunkowaną na administrację publiczną
 • aktualne i kluczowe dla sektora publicznego tematy
 • informacje techniczne połączone z zagadnieniami prawnymi
 • prezentacje wdrożonych projektów w urzędach
 • wskazówki i praktyczne rozwiązania, opinie ekspertów i czytelników
 • informacje podane w przystępnym języku i przyjaznej formie graficznej

Główne działy pisma:

Temat numeru:

 • Szczegółowo omawiamy zagadnienie najistotniejsze dla funkcjonowania sektora publicznego
 • Prezentujemy wszystkie aspekty danego zagadnienia z najbardziej użytecznej strony
 • Podsuwamy gotowe rozwiązania technologiczne, prawne itp.

artykuły w dziale

Wywiad:

 • Rozmawiamy z praktykami-ekspertami i ważnymi postaciami środowiska informatycznego doświadczonymi w budowaniu elektronicznej administracji

artykuły w dziale

E-urząd i prawo:

 • Interpretujemy problemy prawne i pomagamy unikać pułapek w prawie IT.
 • Opisujemy praktyczne zastosowanie ustaw i przepisów o informatyzacji.
 • Przedstawiamy udane wdrożenia projektów IT w urzędach.
 • Skutecznie pomagamy przygotować specyfikacje przetargowe dotyczące zakupów  oprogramowania i sprzętu IT.

artykuły w dziale

Technologie i praktyka IT:

 • Omawiamy rozwiązania dotyczące sprzętu i jego konfiguracji.
 • Doradzamy w zakresie użytecznych aplikacji stosowanych w administracji.
 • Podejmujemy tematy związane z bezpieczeństwem sieci i zarządzaniem ruchem sieciowym.
 • Pokazujemy m.in. jak szybko usuwać awarie, nie paraliżując pracy urzędu.

artykuły w dziale

Testy:

 • Badamy nowości sprzętowe, koncentrując się na ich wydajności i przydatności w różnych jednostkach sektora publicznego

artykuły w dziale