Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Jacek Orłowski

Linkowanie do kart usług ePUAP

Choć witryny urzędów nie mają komercyjnego charakteru, to przy ich budowie powinniśmy kierować się dobrymi praktykami tzw. usability. Jedną z nich jest takie zaprojektowanie serwisu, by każde kolejne kliknięcie przybliżało użytkownika do zamierzonego celu.

Popularna przy budowie witryn internetowych reguła trzech kroków głosi, że każda podstrona serwisu (czy też szerzej: każda zamieszczona w nim informacja) powinna być dostępna po wykonaniu nie więcej niż trzech kliknięć. Niemniej badacze użyteczności stron WWW twierdzą, że przy obecnym „przeładowaniu” sieci treścią dużo ważniejsze niż tzw. ścieżka użytkownika jest to, by każde kliknięcie było uzasadnione i nie zniechęcało użytkownika serwisu. Chodzi więc o to, aby informacje ujawniać stopniowo, w zależności od preferencji odwiedzającego.

Załatwmy to w e-urzędzie

Jedną z barier w rozwoju e-usług lokalnej administracji publicznej jest stosunkowo niewielka liczba obywateli zainteresowanych składaniem pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Trudno jednak mówić o braku popytu na e-administrację, skoro już 12% Polaków rozliczyło swoje podatki za 2011 r. przez internet.

[...]

Autor jest redaktorem naczelnym „IT w Administracji”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej