Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Magdalena Mazur

Kto podłożył pluskwę pod biurkiem

PRAWO | Skuteczny podsłuch to taki, którego podejrzany nie jest świadomy. Bywa jednak i tak, że to narzędzie jest przez śledczych nadużywane. Dlatego przepisy ściśle regulują kto, na czyje polecenie i w jakich sytuacjach może nas w ten sposób inwigilować.

Najczęściej słowo podsłuch kojarzy nam się z podstępnym podłączeniem się do przewodów telefonicznych i z rejestrowaniem - za pomocą specjalnej aparatury - przekazywanych wiadomości. Jednakże w erze rozwoju techniki i komunikacji taka definicja podsłuchu jest zbyt wąska. Pojęcie to należy rozszerzyć o kontrolę i rejestrowanie treści innych rozmów lub transmisji informacji. Wynika to z tego, że ta forma "monitoringu" odnosi się także do przekazu np. faksowego, teleksowego i przesyłu danych pochodzących z sieci komputerowej.

Podsłuch może być wykorzystywany tylko w szczególnych okolicznościach. Zgodnie bowiem z postanowieniami kpk celem podsłuchu jest wykrycie i uzyskanie dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobiegnięcie nowemu przestępstwu (jest to tzw. podsłuch prewencyjny).

Na dwoje babka wróżyła

Prawo rozróżnia dwa rodzaje podsłuchów: procesowy i tzw. operacyjny. Zasady i warunki stosowania pierwszego z nich są określone w kodeksie postępowania karnego (kpk). Zgodnie z nim "monitoring" procesowy może być wykorzystany jedynie w trakcie postępowania - zarówno w fazie procedury przygotowawczej, jak i sądowej.

Inaczej rzecz wygląda w wypadku podsłuchu operacyjnego. Po pierwsze jest on regulowany przez ustawy szczególne, m.in. przez ustawę o Policji, CBA i ABW, a nie przez kpk. Po drugie ma on charakter "monitoringu" przedprocesowego. A zatem stosuje się go, zanim jeszcze zostanie wszczęte postępowanie karne.

Autorka jest pracownikiem Kancelarii Radcy Prawnego Ryszard Mazur. Specjalizuje się w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz prawie medycznym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej