Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Damian Żabicki

Cudzymi rękami

OUTSOURCING | Takie obszary zarządzania, jak finanse, bezpieczeństwo i higiena pracy, są bardzo często zlecane firmom zewnętrznym. Urzędy coraz chętniej powierzają wyspecjalizowanym wykonawcom także zadania informatyczne.

rys. B. Brosz

Do sprawnego funkcjonowania instytucji lub przedsiębiorstwa, niezbędne jest poprawne działanie infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania. Warto więc przyjrzeć się bliżej ofercie outsourcingu IT, nie tylko od strony technicznej, ale również pod kątem wymagań formalnych, niezbędnych do zawarcia odpowiedniej umowy.

Outsourcing jest pojęciem często stosowanym w nowoczesnym zarządzaniu instytucjami. Oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych i zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom prac, które mogą zostać wykonane efektywniej. Ponieważ działanie jednostek administracji publicznej znacznie różni się pod względem organizacyjnym i prawnym od funkcjonowania przedsiębiorstw czy korporacji - inaczej też w tych dwóch przypadkach wygląda outsourcing IT. Chodzi tu przede wszystkim o usługi, które nie mogą być zlecone firmom zewnętrznym ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Z tego powodu rozróżniamy outsourcing pełny i częściowy.

Fragment czy całość

W przypadku zlecenia części prac zewnętrzna firma ponosi odpowiedzialność za fragment infrastruktury informatycznej. Przykładem może być tu obsługa laptopów czy drukarek itp. Usługi mogą dotyczyć tylko sprzętu lub tylko software'u.

W pełnym outsourcingu IT zleceniobiorca jest w pełni odpowiedzialny za całość infrastruktury informatycznej, począwszy od obsługi sprzętowej, poprzez szkolenia, kończąc na tworzeniu specjalistycznych aplikacji. Zlecone prace mogą dotyczyć zarówno komputerów stacjonarnych, jak i przenośnych, a także - drukarek, skanerów, faksów. Istotnym elementem jest nadzór nad oprogramowaniem. Dotyczy on poprawnego działania aplikacji, a także kontroli aktualności software'u oraz jego legalności. W outsourcingu ważne jest również zabezpieczenie infrastruktury podłączonej do Internetu oraz zarządzanie danymi.

Autor jest menedżerem, specjalistą public relations, dziennikarzem zajmującym się tematyką techniczną i przemysłową. Publikuje artykuły związane z nowoczesnymi narzędziami zarządzania organizacjami oraz pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy unijnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej