Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Artur Pęczak

Ruch HTTP z narzędziem HAProxy

HAProxy to darmowe i wysoce wydajne rozwiązanie. Realizuje funkcje wysokiej dostępności, równoważenia obciążeń oraz serwera pośredniczącego dla aplikacji webowych (protokół HTTP) oraz pozostałych usług sieciowych (TCP).

HAProxy zostało zaprojektowane do obsługi mocno obciążonych witryn WWW. Oprogramowania tego używają takie tuzy internetowego biznesu, jak Twitter, Instagram, Imgur, Reddit, Airbnb czy GitHub. HAProxy obsługuje funkcje równoważenia obciążeń w warstwie 4. (transportu) oraz warstwie 7. (aplikacji) protokołu OSI. Wybór metody kierowania ruchu zależy od architektury oraz sposobu, w jaki chcemy obsługiwać aplikacje webowe w projektowanej infrastrukturze. W warstwie 4. HAProxy w funkcji load-balancera przekazuje żądania klientów bezpośrednio do serwerów webowych (backend) na podstawie nagłówków protokołu TCP/IP, a więc adresów IP oraz portów TCP. W tym ujęciu serwer równoważenia obciążeń podejmuje decyzje routingu ruchu, a połączenie zestawiane jest bezpośrednio między klientem (użytkownikiem) a serwerem WWW.

W warstwie 7. HAProxy działa jako serwer proxy, który zajmuje się obsługą pakietów między klientem a serwerem docelowym. HAProxy przekazuje ruch do serwerów na podstawie żądania klienta (użytkownika), analizując ruch sieciowy w warstwie protokołu aplikacji (HTTP, HTTPS). W warstwie 7. serwer równoważenia obciążeń utrzymuje dwa połączenia TCP – jedno po stronie użytkownika, drugie zaś serwera WWW obsługującego jego żądania. Kierowanie ruchu w warstwie 4. jest niezwykle szybkie, ale daje ograniczone możliwości kształtowania połączeń do serwerów webowych. W praktyce pozwala to na dostarczanie pojedynczej aplikacji w grupie serwerów, z których każdy dostarcza tę samą zawartość. Równoważenie obciążeń w warstwie 7. umożliwia przekazywanie ruchu na podstawie analizy nagłówka HTTP. Administrator może uruchamiać wiele aplikacji webowych na tym samym serwerze (adres IP, port) i w tej samej domenie, definiując oddzielne reguły równoważenia dla strony WWW, sklepu czy firmowego bloga.

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką. Publikuje w magazynach komputerowych i serwisach internetowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej