Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Mniej papieru, więcej komunikacji

Zajmujemy się uporządkowaniem e-administracji, cyfryzacją usług publicznych oraz stworzeniem mechanizmów sprzyjających rozwojowi profesjonalnych usług cyfrowych. Rozmowa z Marcinem Kraską, liderem strumienia Cyfrowe Usługi Publiczne

Jest Pan liderem strumienia Cyfrowe Usługi Publiczne (CUP) powstałego w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Jakie są cele tej inicjatywy i co ma być efektem pracy ekspertów zgromadzonych w CUP?

Strumień Cyfrowe Usługi Publiczne to inicjatywa, która zajmuje się cyfrowymi usługami publicznymi od strony przygotowania pewnych fundamentów do tego, żeby te usługi funkcjonowały w sposób optymalny i użyteczny i aby było jak najwięcej usług end-to-end z prawdziwego zdarzenia. Zajmujemy się uporządkowaniem e-administracji, cyfryzacją usług publicznych oraz stworzeniem mechanizmów, modeli i narzędzi sprzyjających rozwojowi w pełni profesjonalnych usług cyfrowych.

W takim razie jakie są krótkoterminowe i długoterminowe cele tej inicjatywy?

Krótkoterminowe cele dotyczą przygotowania pewnych koncepcji związanych z funkcjonowaniem usług. Chcemy przeanalizować usługi i podzielić je na te, które mogą być szybko wdrożone, i na takie, które mogą być zrealizowane dopiero na późniejszych etapach. Postawiliśmy sobie także za zadanie przygotować ogólne zasady budowy e-usług i cyklu życia e-usług – po to, aby funkcjonowały one w pełni sprawnie już od momentu uruchamiania pierwszych usług. Ważnym elementem prac CUP jest również opracowanie standardu opisu usługi. Prace długoterminowe związane są z cyfryzacją najpopularniejszych usług oraz z likwidacją barier prawnych uniemożliwiających ich cyfryzację lub zapisów wymagających osobistego stawienia się obywatela w urzędzie. W toku prac długoterminowych chcemy też przyglądnąć się usługom, które już działają, i sprawdzić, czy funkcjonują optymalnie. Na przykład mamy usługę, która umożliwia sprawdzenie, czy klient może odebrać z urzędu swój nowy dowód osobisty. Ona wymaga zmiany, bo przecież powinno być odwrotnie: to urząd powinien informować o tym, że dowód jest gotowy, a nie wymuszać na kliencie wniesienie zapytania w tej sprawie.

A co udało się wypracować dotychczas przez te kilka tygodni funkcjonowania CUP?

Wykonaliśmy dużą pracę związaną z analizą usług i ich wolumenu wykonania. Przeanalizowaliśmy wiele źródeł danych po to, żeby zidentyfikować najczęściej realizowane usługi, co potraktowaliśmy jako wyznacznik popularności usługi.

[...]

Rozmawiał Jacek Orłowski

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej