Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Jacek Orłowski

Interfejs nie załatwi(ł) wszystkiego

Od 1 lipca możemy zapoznać się z wyglądem i funkcjami „nowego” ePUAP-u. Włączenie produkcyjne systemu nastąpi dopiero na jesieni, ale już dziś sprawdzimy, czy planowane zmiany spełnią oczekiwania urzędów i obywateli

Rys. A. Szczęsna

Projekt ePUAP2 rozpoczęto w 2009 r., czyli zaledwie w kilka miesięcy po uruchomieniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Już wtedy wiadomo było bowiem (m.in. z kontroli NIK), że system wymaga przebudowy, zawiera liczne błędy i jest niedostępny dla osób starszych i niewidomych. W styczniu 2011 r. MSWiA udostępniło znaną nam obecnie wersję serwisu (patrz: „ePUAP po liftingu”, „IT w Administracji” 2011, nr 2). Z kolei w 2013 r. tempa nabrały prace nad dużą modernizacją ePUAP-u (kilkanaście projektów realizowanych równolegle – łącznie blisko 90 umów), w wyniku której miał powstać m.in. nowy interfejs użytkownika. Miało to nastąpić z końcem 2014 r. (patrz: „Rola ePUAP-u w procesie cyfryzacji państwa”, „IT w Administracji” 2014, nr 8).

– Zakładamy, że produkcyjnie ePUAP2 wystartuje we wrześniu tego roku. System zostanie uruchomiony na nowej platformie sprzętowej, dzięki czemu unikniemy przeciążeń pojawiających się teraz na przykład w okresach sprawozdawczości – mówi Sebastian Christow, dyrektor Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. – Około miesiąca później będzie można korzystać z wydzielonej infrastruktury profilu zaufanego ePUAP. Do tego czasu wydane zostaną też nowe rozporządzenia – dodaje. Każdy kolejny miesiąc zwłoki zwiększa jednak oczekiwania podmiotów publicznych wobec ePUAP-u, który stał się ważnym sposobem wymiany korespondencji. Przykładowo, w marcu br. instytucje przesłały sobie tą drogą ok. 210 tys. dokumentów, co stanowiło 88 proc. wszystkich pism przekazanych przez platformę.

Przekonaj się sam

Prototyp nowego interfejsu ePUAP-u powstał latem 2013 r. Na jego bazie rozpoczęto prace deweloperskie, a rok później mogliśmy zapoznać się z wersją rozwojową platformy (patrz: „Nowy interfejs e-platformy usług publicznych”, „IT w Administracji” 2014, nr 8). Od lipca każdy chętny może zapoznać się z wersją testową ePUAP2 pod adresem test.epuap.pl. – Aktualnie działają równolegle dwa różne serwisy: operacyjnie ePUAP1 i ePUAP2 w trybie betatestów publicznych. Jest to przede wszystkim czas dla integratorów i urzędów do sprawdzenia nowego systemu. Przy obecnym tempie prac do końca sierpnia „wygrzejemy” platformę. Następnie wyczyścimy ją, przeniesiemy do niej dane z obecnego systemu i udostępnimy produkcyjnie – relacjonuje plany resortu Christow.

[...]

Autor jest redaktorem naczelnym „IT w Administracji”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej