Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Numer »

Październik 2019

Cyberbezpieczeństwo urzędów administracji samorządowej

Według raportu o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2018 r. tendencja zgłoszeń o potencjalnym wystąpieniu incydentów jest rosnąca. Związane jest to ze wzrostem zainteresowania atakami na jednostki administracji rządowej i samorządowej.

więcej

 

Obsługa zamówień publicznych

Oferta przesyłana do zamawiającego wymaga jej zaszyfrowania przy użyciu narzędzi dostępnych na miniPortalu. Wykorzystywany jest m.in. identyfikator postępowania. Błąd przy jego wprowadzaniu skutkuje brakiem możliwości odszyfrowania ofert.

więcej

 
IT Administracji - Październik 2019

Usługowy router za darmo

Zeroshell to dystrybucja systemu Linux, która pozwala przekształcić nieużywany, stary komputer w router o zaawansowanych możliwościach. To doskonały zamiennik dla rozwiązań komercyjnych i sprzętowych.

więcej

 

Podpisywanie dokumentów elektronicznych na ePUAP

Coraz częściej pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób należy korzystać z narzędzi komunikacji elektronicznej w administracji publicznej. Dotyczy to również platformy ePUAP i zasad podpisywania dokumentów.

więcej

 
IT Administracji - Październik 2019

Odzyskiwanie danych z serwera NAS

Przypadkowe skasowanie pliku nie musi oznaczać katastrofy. W celu jego przywrócenia warto wykorzystać mechanizmy wbudowane w serwer NAS, a jeśli te nie zostały wcześniej włączone, sięgnąć po klasyczne metody odzyskiwania danych z uszkodzonych nośników.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej