Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Andrzej Sobczak

Dostarczanie wartości z budowy smart city

Stworzenie inteligentnego miasta wymaga zarówno od samorządów, jak i firm przełamywania tradycyjnego podejścia do realizacji wdrożeń systemów informatycznych. Droga do sukcesu wiedzie przez budowanie długofalowych, kompatybilnych projektów.

Rys. B. Brosz

Istnieje wiele definicji inteligentnego miasta, czyli smart city (patrz: Temat numeru, „IT w Administracji” 2013, nr 8, s. 14–25). Niestety, większość z nich koncentruje się na aspektach technologicznych tej koncepcji. Wskazać tutaj można np. prace ośrodka badawczego działającego przy słynnym Massachusetts Institute of Technology (MIT), który zajmuje się tą problematyką już od kilku lat. Badacze MIT postrzegają inteligentne miasto przez pryzmat połączenia coraz bardziej efektywnych sieci telekomunikacyjnych, czujników i oprogramowania. Analogicznie w opracowaniu Landscape and Roadmap of Future Internet and Smart Cities1 podkreślono rolę wbudowanych systemów informatycznych, urządzeń i telefonów komórkowych oraz czujników w tworzeniu cyfrowego wymiaru inteligentnego miasta.

Bardziej przekonuje opracowanie Smart Cities Study: International Study on the Situation of ICT, Innovation and Knowledge in Cities2, w którym inteligentne miasto zostało określone jako takie, które „wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców”. 

[...]

Autor jest profesorem w Szkole Głównej Handlowej, dyrektorem Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem oraz redaktorem serwisu InteligentneMiasta.pl.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej