Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Jacek Orłowski

Cyfrowa architektura

Do szybkiej i bezpiecznej wymiany informacji potrzebne są fundamentalne, udostępniane centralnie produkty. Z ich wykorzystaniem jednostki publiczne będą mogły optymalizować swoje rozwiązania informatyczne.

Celem informatyzacji państwa jest usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej. Ma być ona bowiem przyjazna dla obywateli i ułatwiać im życie m.in. poprzez udostępnianie zaawansowanych usług elektronicznych. Nie da się tego jednak osiągnąć bez serwisów „szkieletowych”, poprzez które uprawnione podmioty zyskają bezpieczny dostęp np. do danych rejestrowych. Odpowiednio zaprojektowany system informacyjny państwa jest więc kluczowy dla rozwoju e-administracji w kolejnych latach. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji opracowało wizję Architektury Informacyjnej Państwa (AIP), w której ujęte są najważniejsze usługi centralne. Składać się będzie ona z pryncypiów, wymagań, standardów i modeli nakierowanych na budowę społeczeństwa cyfrowego.

GOV dla ludzi

Jak podaje resort cyfryzacji, „bezpośrednim powodem wdrożenia AIP jest potrzeba synergii rozwiązań IT w państwie”. Do tej pory bowiem urzędy budowały własną infrastrukturę na potrzeby różnych projektów, co prowadziło do redundancji rozwiązań i utrudniało dostęp do danych. Zwiększało też koszty utrzymania systemów oraz utrudniało dostęp do usług elektronicznych. Teraz ma się to zmienić.

Planowane w ramach AIP produkty i usługi mają ułatwić obsługę obywateli i przedsiębiorców. Mają też umożliwić im śledzenie wszystkich zdarzeń podejmowanych przez administrację w danej sprawie, niezależnie od tego, czy czynność została zrealizowana przy okazji wizyty w urzędzie, czy też poprzez rozmowę telefoniczną lub przesłanie informacji drogą elektroniczną. Dlatego tzw. moduł sprawy jest jednym z podstawowych elementów AIP. Będzie on świadczony centralnie, podobnie jak portal GOV.PL oraz telefoniczne centrum obsługi klienta (service desk). Do tych systemów będą mogły się podłączać wszystkie urzędy – integrować z nimi istniejące portale i usługi lokalne.

Identyfikacja cyfrowa

Aby obywatel mógł korzystać ze wszystkich trzech kanałów dostępu do usług administracji, potrzebne są narzędzia do zarządzania cyfrową tożsamością. Resort zamierza więc wzmocnić pozycję profilu zaufanego oraz otworzyć się na środki identyfikacji elektronicznej pochodzące z sektora komercyjnego (banki, poczta, telekomy), a w dalszej kolejności także inne rozwiązania wykorzystywane przez podmioty publiczne (np. karty miejskie).

Wymiana informacji o tożsamości użytkownika będzie realizowana poprzez tzw. węzeł krajowy, zgodny z rozporządzeniem eIDAS. Wystarczy zintegrować się z tym jednym systemem, aby otworzyć dostęp do e-usługi z wykorzystaniem różnych środków identyfikacji. Wykluczona zostanie w ten sposób konieczność integrowania się wielu portali z wieloma systemami cyfrowej tożsamości. Poszerzy się dzięki temu grono potencjalnych klientów e-administracji. W ramach integracji z węzłem krajowym zostaną też udostępnione urzędom usługi zaufania – podpisu i pieczęci. Uruchomienie węzła krajowego zapowiadane jest na III kwartał br.

[...]

Autor jest redaktorem naczelnym „IT w Administracji”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej