Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Sebastian Kuniszewski

Światłowodowi pionierzy

HISTORIA WDROŻENIA | Rozpoczynamy publikację nowego cyklu artykułów przedstawiających najciekawsze wdrożenia IT realizowane przez jednostki administracji publicznej. Jako pierwszy prezentujemy projekt Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej, która do 2013 r. połączy instytucje, firmy i mieszkańców regionu.

Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (dalej: ŁRST) to ambitny projekt, mający na celu zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu w województwie łódzkim. Realizacja ŁRST dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania IV.1 - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach pierwszego etapu projektu wybudowane zostanie ponad 300 km sieci szkieletowej i ponad 460 km sieci dystrybucyjnej. W jej zasięgu znajdzie się 630 miejscowości i ponad 131 tysięcy gospodarstw domowych. To szczególnie istotne, bo aż 38 tys. z nich znajduje się obecnie w obszarach tzw. białych plam, czyli w miejscach całkowicie pozbawionych dostępu do szerokopasmowego Internetu i często zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Zaangażowany samorząd

Całkowita wartość ŁRST ujęta w dokumentacji projektowej wynosi 71 milionów złotych, z czego ponad 50 milionów sfinansują środki Unii Europejskiej.

[...]

Autor jest niezależnym dziennikarzem. Od lat zajmuje się tematyką nowych technologii. Publikuje w magazynach branżowych i serwisach internetowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej