Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Krzysztof Izdebski

Korespondencja służbowa urzędników

Obywatele mają konstytucyjne prawo wiedzieć, jak funkcjonuje ich państwo. Wydaje się więc, że wszyscy możemy pytać, nad czym i jak pracują urzędnicy. Czy jednak muszą oni na żądanie upubliczniać swoją służbową korespondencję elektroniczną?

Praktyka dostępu do informacji publicznej w Polsce wyklucza udzielanie prostych odpowiedzi na – wydawałoby się – proste pytania. Niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych – wynikające często z indywidualnych poglądów sędziów – intensyfikuje ten problem.

W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii nikt nie ma wątpliwości, że korespondencja elektroniczna prowadzona przez urzędników w związku z wykonywaniem zadań służbowych jest informacją publiczną. Tendencje udostępniania treści publicznych wyraża serwis Whatdotheyknow.com, za pośrednictwem którego Brytyjczycy składają zapytania do władz i otrzymują na nie odpowiedzi. W 2009 r. obywatele skutecznie zażądali m.in. ujawnienia korespondencji między pracownicą londyńskiej Rady Miejskiej a urzędnikami brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie przygotowywania programu pomocy dla samotnych dzieci starających się o azyl w Wielkiej Brytanii. Dla brytyjskich urzędników nie było również problemem udostępnienie w 2012 r. prowadzonej z Bankiem Anglii korespondencji na temat przygotowań do zmiany sposobu obliczania stóp procentowych. Podobny przykład pochodzi z USA – tam, na podstawie amerykańskiej ustawy o dostępie do informacji publicznej, w 2008 r. udostępniono obywatelom całość korespondencji prowadzonej przez ówczesną kandydatkę na wiceprezydenta USA Sarę Palin.

[...]

Autor jest ekspertem prawnym Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej