Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Kamil Folga

Wszystko, co musisz wiedzieć o telefonii IP

Telefonia IP to stały element infrastruktury teleinformatycznej organizacji. Tradycyjne centrale analogowo-cyfrowe stopniowo przestają być wspierane przez producentów. Wygląda na to, że przed technologią IP w komunikacji nie ma już ucieczki.

Rys. B. Brosz

Istnieją cztery główne typy systemów PBX (central telefonicznych) – w zależności od wielkości sieci telefonicznej, wymaganych funkcjonalności i parametrów bezpieczeństwa stosujemy różnego typu urządzenia. Tradycyjna centrala telefoniczna realizuje połączenia pomiędzy liniami zewnętrznymi (analogowymi, cyfrowymi) a liniami wewnętrznymi (analogowymi lub cyfrowymi), do których przyłączone są telefony. Liniami typowo zewnętrznymi są łącza ISDN lub linie analogowe. W niektórych przypadkach tradycyjna centrala doposażona w kartę VoIP (Voice over IP) umożliwia przyłączenie łączy IP (SIP Trunk), co pozwala na tańsze połączenia zewnętrzne. Dla central, które nie posiadają wyposażenia w postaci kart VoIP, istnieje możliwość przyłączenia zewnętrznych łączy IP poprzez zewnętrzne bramki VoIP. Tradycyjne centrale pozwalają przyłączyć analogowe i cyfrowe telefony wewnętrzne. Telefony są przyłączone do centrali dedykowanym okablowaniem (jeden telefon musi posiadać dedykowany kabel do centrali). Sieć telefoniczna jest całkowicie odseparowana od sieci danych. Tradycyjne centrale tracą jednak na znaczeniu w obliczu central wspierających połączenia wykorzystujące protokół IP i z pewnością zostaną całkowicie przez nie wyparte.

Ku nowoczesności

Centrala telefoniczna IP PBX to kolejny etap ewolucji tradycyjnych central PBX. Jest to hybryda, która pozwala na przyłączenie tradycyjnych linii analogowych i cyfrowych (ISDN), ale również umożliwia integrację z dostawcami telefonii IP w postaci łączy SIP Trunk. Centrala IP PBX pozwala również przyłączyć telefony wewnętrzne IP przez port Ethernet oraz tradycyjne telefony analogowe i cyfrowe z wykorzystaniem kart rozszerzeń lub bramek. Jako telefonu IP możemy też użyć aplikacji do dzwonienia (komunikatora) zainstalowanej na stacjonarnym lub mobilnym urządzeniu. To idealne rozwiązanie, gdy migrujemy z sieci telefonii analogowej w stronę telefonii IP.

Z kolei wirtualna centrala IP to oprogramowanie, które po uruchomieniu na sprzęcie komputerowym lub w środowisku wirtualnym (lokalnie lub u dostawcy) realizuje zadania centrali telefonicznej IP. Połączenie ze światem telefonii zewnętrznej możemy uzyskać, wykorzystując technologię SIP Trunk. Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać łącza cyfrowe lub analogowe, możemy przyłączyć usługi poprzez bramy głosowe albo karty rozszerzeń w przypadku instalacji na sprzęcie komputerowym. Wspierane przez wirtualną centralę IP telefony to zarówno sprzętowe aparaty IP, jak i komunikatory w postaci oprogramowania. Wirtualna centrala IP to idealne rozwiązanie dla nowych instalacji lub wymiany systemu telefonii, gdy zamierzamy głównie korzystać z łączności poprzez IP.

Hostowana centrala PBX to rozwiązanie w pełni wykorzystujące połączenia IP. Centrala hostowana jest umieszczona w serwerowni dostawcy i przez niego zarządzana. Użytkownik płaci miesięczną opłatę za wykorzystywanie zaawansowanej platformy komunikacyjnej. Telefony IP są przyłączane do centrali przez łącza IP, wykorzystując łącze dostępowe do internetu. Najczęściej wykorzystywanym protokołem do przyłączenia telefonów jest SIP. Dostawca centrali zapewnia łącza telefoniczne, a także szereg zaawansowanych funkcji, m.in. centrum kontaktowe. Jako telefonu IP możemy użyć tu również aplikacji do dzwonienia. Podstawowym problemem jest brak telefonii w sytuacji, gdy uszkodzeniu ulegnie łącze internetowe. Zaletą są niskie koszty początkowe wdrożenia, ponieważ płacimy miesięczny abonament za korzystanie z usługi. Dodatkowo wszystkie aktualizacje systemu i bieżąca obsługa pozostają w zakresie operatora.

Jaką centralę wybrać

Każdy z systemów komunikacji posiada wady i zalety. Systemy analogowo-cyfrowe wykorzystują własne okablowanie i są oddzielone od sieci komputerowej. Z kolei w komunikacji IP telefony korzystają z tej samej sieci, co komputery. Jeżeli budujemy nowe środowisko, łatwiej jest jednak zbudować jedną sieć niż dwie niezależne.

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką ze specjalizacją w zakresie sieci bezprzewodowych oraz systemów transmisji głosu. Publikuje w magazynach komputerowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej