Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Artur Pęczak

Ważne aktualizacje Windows 10

Ciągły proces wydawniczy sprawił, że użytkownicy zawsze korzystają z najnowszej wersji Windows 10, w tym z bieżących zabezpieczeń i nowych funkcji. Skrócony do sześciu miesięcy cykl dostarczania „dużych” aktualizacji przyniósł jednak pewne problemy.

Moduł Ustawienia usługi Windows Update pozwala wstrzymać aktualizacje na 7 dni, wyświetlić historię aktualizacji, a w opcjach zaawansowanych zdefiniować reguły odraczania aktualizacji (wymaga systemu Windows w wersji dla firm).

Analitycy firmy Gartner udowodnili, że skrócenie czasu wdrażania kolejnych wersji Windows do dwóch razy w roku przyniosło wiele nowych problemów, a przy tym zwiększyło koszty utrzymania urządzeń użytkowników. Koszty te są co prawda niższe, jeśli firma wdraża duże aktualizacje raz do roku, ale już dwukrotnie wyższe, jeśli polityka firmy wymusza dostarczanie nowych wersji dwa razy do roku. Zanim opowiemy szerzej o kanałach obsługi i metodach odraczania aktualizacji, spójrzmy na kwestię resetowania usługi aktualizacji. Na wypadek problemów.

Usługa Windows Update potrafi być kapryśna, a oczekująca lub zawieszona aktualizacja nierzadko prowadzi do pozornie niezwiązanych z tym procesem problemów, takich jak brak połączenia Wi-Fi albo błędy przy próbie otwarcia danego typu pliku. To tylko dwa przykłady negatywnego wpływu usługi aktualizacji na działanie komputera. Dokończenie procesu aktualizacji oraz ponowne uruchomienie systemu rozwiązuje zauważone problemy. Niekiedy jednak trzeba sięg­nąć po bardziej radykalne rozwiązania.

Resetowanie usługi aktualizacji

W dokumencie Windows Update – additional resources (itwa.pl/fq) Microsoft szczegółowo opisał procedurę odświeżenia (resetu) komponentów narzędzi aktualizacji. W skrócie polega ona na zatrzymaniu usług BITS oraz Windows Update, usunięciu dotychczas pobranych plików, ponownym zarejestrowaniu bibliotek wykorzystywanych przez te narzędzia, zresetowaniu stosu Winsock i ponownym uruchomieniu obu usług.

W wielu przypadkach wystarczy skasowanie pobranych plików tymczasowych aktualizacji. Microsoft nazywa tę metodę agresywną, ale pomijając fakt, że trzeba będzie ponownie pobrać pliki aktualizacji, z reguły to właśnie ona okazuje się skuteczna. Przytoczone tutaj komendy uruchamiamy z Wiersza poleceń, uruchomionego z podniesionymi uprawnieniami.

C:\ net stop bits
C:\ net stop wuauserv
C:\ Ren %systemroot%\`
SoftwareDistribution\DataStore *.bak
C:\ Ren %systemroot%\`
SoftwareDistribution\Download *.bak
C:\ Ren %systemroot%\system32\`
catroot2 *.bak
C:\ net start bits
C:\ net start wuauserv

W tym miejscu dodajmy, że BITS to usługa inteligentnego transferu w tle zastosowana w Windows Update, której celem jest optymalizacja wykorzystania łącza internetowego, aby nie zakłócać działania innych aplikacji sieciowych. BITS przesyła dane tylko wtedy, gdy łącze nie jest nadmiernie obciążone. Oferuje funkcję wznawiania przesyłania plików w razie braku połączenia z internetem albo ponownego uruchomienia komputera.

Podstawowe ustawienia aktualizacji

Windows 10 udostępnia graficzne okno Ustawienia usługi Windows Update, które pozwala zmienić podstawowe ustawienia aktualizacji na komputerze użytkownika. Dwie podstawowe akcje to Wstrzymaj aktualizacje na 7 dni oraz Zmień godziny aktywnego użytkowania (wskazanie godzin, kiedy zazwyczaj korzystamy z komputera). Domyślnie między 8.00 a 17.00 moduł aktualizacji nie uruchamia ponownie komputera, chyba że nie jest on przez dłuższy czas używany. Opcja ta pozwala zdefiniować okno czasowe dla aktualizacji. Jeśli tego nie zrobimy, Windows 10 spróbuje automatycznie dopasować godziny zajętości na podstawie aktywności użytkownika.

Omawiany moduł Ustawienia usługi Windows Update zawiera skrót do historii, gdzie poza możliwością przejrzenia zainstalowanych aktualizacji będziemy mogli odinstalować (wycofać) aktualizację z systemu, sprawiającą problemy z komputerem lub aplikacjami użytkownika. Na tym etapie warto również zajrzeć do opcji zaawansowanych, gdzie można włączyć automatyczne aktualizacje innych produktów Microsoft oraz zezwolić na pobieranie aktualizacji, kiedy urządzenie jest podłączone do sieci taryfowej (GSM). W ustawieniach zaawansowanych tymczasowo odłożymy instalowanie aktualizacji na maksymalnie 35 dni. Po tym okresie komputer będzie musiał otrzymać nowe aktualizacje, aby operację tę można było powtórzyć. W tym miejscu zdefiniujemy również zasady odraczania instalowania aplikacji i ulepszeń w zakresie zabezpieczeń, zgodnie z cyklem dostarczania aktualizacji. Dla kanału półrocznego nowe aplikacje i funkcje, a więc duże aktualizacje na wiosnę i jesień, mogą być odłożone do instalacji nawet na 365 dni, zaś aktualizacje dotyczące jakości, a więc łatki zabezpieczeń, odroczone na 30 dni od ich pojawienia się w repozytoriach usługi Windows Update.

Kanały aktualizacji

Microsoft dostarcza kolejne wydania Windows 10 w kanale półrocznym (Semi-Annual Channel) w okolicach kwietnia i października. Każde wydanie objęte jest cyklem aktualizacji jakości, publikowanych co miesiąc przez kolejne 18 miesięcy od daty wprowadzenia wydania na rynek. Ciągły tryb wydawniczy sprawia, że użytkownicy dwa razy do roku otrzymują zestaw nowych funkcji, narzędzi i aplikacji z aktualnymi mechanizmami zabezpieczeń, ciesząc się zawsze najnowszą wersją systemu operacyjnego. Kanał obsługi długoterminowej (Long-term Servicing Channel, LTSC) przeznaczony jest dla specjalistycznego sprzętu, takiego jak urządzenia medyczne, systemy produkcyjne czy ATM-y pracujące pod kontrolą Windows 10 (patrz: ramka „Windows 10 Enterprise LTSB”). Na przeciwległym biegunie mamy program Windows Insider dla miłośników komputerów i testerów nowych funkcji. W wydaniach oznaczonych jako Preview pojawiają się nowe aktualizacje funkcji i aplikacje, zanim zostaną one publicznie włączone do wydania półrocznego.

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką. Publikuje w magazynach komputerowych i serwisach internetowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej