Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Numer »

Lipiec - Sierpień 2019

Zastosowania systemów informacji przestrzennej

Uwzględnienie kontekstu przestrzennego w procesie decyzyjnym jest niezbędne do podejmowania działań strategicznych. Systemy informacji przestrzennej pozwalają spojrzeć na zjawisko z szerszej perspektywy i umożliwiają efektywną analizę danych.

więcej

 
IT Administracji - Lipiec - Sierpień 2019

Kiedy oryginał, kiedy kopia

W postępowaniach administracyjnych przepisy wymagają posługiwania się oryginałami dokumentów. Niekiedy z różnych przyczyn oryginalne dokumenty muszą być zastąpione przez ich kopie, przy czym moc dowodową posiadają wyłącznie odpisy uwierzytelnione.

więcej

 
IT Administracji - Lipiec - Sierpień 2019

Jak elektronicznie podpisać ofertę w zamówieniach

Od 18 października 2018 r. oferty składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jego weryfikacja staje się więc krytycznym elementem przyjęcia oferty.

więcej

 
IT Administracji - Lipiec - Sierpień 2019

Ważne aktualizacje Windows 10

Ciągły proces wydawniczy sprawił, że użytkownicy zawsze korzystają z najnowszej wersji Windows 10, w tym z bieżących zabezpieczeń i nowych funkcji. Skrócony do sześciu miesięcy cykl dostarczania „dużych” aktualizacji przyniósł jednak pewne problemy.

więcej

 
IT Administracji - Lipiec - Sierpień 2019

Dane dobrze zaszyfrowane

Szyfrowanie gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa danych, dlatego trzeba z niego korzystać. Dostępne dziś oprogramowanie i algorytmy są na tyle skuteczne, że ich złamanie jest praktycznie niemożliwe.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej