Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Skrzydła IT w Administracji 2017

Tradycyjnie podczas Forum Kierowników IT w Administracji wręczyliśmy nagrody „Skrzydła IT w Administracji”. Zwycięzców w pięciu kategoriach wyłoniliśmy po raz trzeci.

Do tegorocznej edycji nagrody zgłoszono ok. 150 projektów wdrożonych w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2017 r. Wszystkie zostały poddane weryfikacji merytorycznej, a następnie trafiły pod obrady Kapituły Nagrody – jej członkami są szefowie wydziałów IT instytucji publicznych, a także prawnicy i eksperci, którzy zajmują się kwestiami wykorzystania nowych technologii w sektorze publicznym.

Po raz kolejny nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach. Zwycięskie projekty charakteryzują się innowacyjnością – pozwoliły usprawnić dostęp do usług publicznych i komunikację między administracją a obywatelami.


Kategoria I: e-Administracja

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Projekt obejmował podmioty lecznicze skupione wokół samorządu województwa i samorządów lokalnych. Jego celem było stworzenie regionalnego systemu umożliwiającego komunikację i wymianę danych wewnątrz jednostek i pomiędzy jednostkami. Podstawowym założeniem zbudowanego systemu jest otwartość, czyli możliwość podłączenia w przyszłości kolejnych podmiotów leczniczych – tak, by w konsekwencji stworzyć system obsługujący wszystkich świadczeniodawców województwa podlaskiego. W projekcie uczestniczyło 11 jst i 26 podmiotów leczniczych.
Więcej informacji: ezdrowie.wrotapodlasia.pl


Kategoria II: e-Kultura i e-Edukacja

Politechnika Gdańska
eUczelnia

Projekt polegał na opracowaniu i wdrożeniu interaktywnej platformy wymiany informacji, zapewniającej jednolite standardy przekazu informacji w ramach całej uczelni i spójną formę jej prezentacji na zewnątrz. Pozwoliło to na otwarcie Politechniki Gdańskiej pod względem usług elektronicznych dla wielu grup społecznych. Projekt daje solidne podstawy dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.
Więcej informacji: euczelnia.pg.gda.pl/o-projekcie/cel-projektu/


Kategoria III: e-Usługi dla obywatela

Gmina Olsztyn
Olsztyńskie cmentarze online

Strona WWW i aplikacja umożliwiają wyszukiwanie grobu po podaniu imienia i nazwiska zmarłej osoby. Na liście wyników przedstawione zostaną dodatkowe informacje, takie jak: data urodzenia i śmierci oraz lokalizacja grobu na cmentarzu. Dodatkowo strona internetowa pozwala na wydruk niezbędnych informacji. W aplikacji mobilnej można skorzystać z funkcji „Prowadź do grobu” – pomaga ona zorientować się, w którym kierunku i w jakiej odległości znajduje się szukany grób.
Więcej informacji: cmentarze.olsztyn.eu


Kategoria IV: Oprogramowanie do obsługi urzędu

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Radiowy system odczytu wskazań wodomierzy oraz monitoring ujęć wody

Efektem projektu jest m.in. zwiększenie efektywności ekonomicznej działalności spółki poprzez: zmniejszenie strat wody, skrócenie czasu pracy inkasenta, dokładniejszy pomiar zużycia wody przez mieszkańców.
Więcej informacji: www.wodociagi-glubczyce.pl


Kategoria V: Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Gmina Wrocław oraz Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Mobilny Asystent Mieszkańca

Aplikacja umożliwia mieszkańcom Wrocławia zgłoszenie problemu w zakresie infrastruktury drogowej, gospodarki odpadami oraz awarii i innych zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie miasta. Wśród kategorii dostępnych z poziomu aplikacji mobilnej można wymienić m.in.: awarie i interwencje, infrastrukturę drogową i przystankową. Aplikacja dostępna jest pod adresem: goo.gl/YwMfHY


Nagroda Ministra Cyfryzacji

W tym roku specjalne wyróżnienie przyznało Ministerstwo Cyfryzacji, patron konkursu „Skrzydła IT w Administracji”.

Nagrodę otrzymał Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za projekt Chceinternet.pl.

Nagrodę w imieniu instytucji odebrał Maciej Bułkowski, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Laureaci nagrody „Skrzydła IT w Administracji” w 2017 r.

Na zdjęciu (od lewej): Maciej Bułkowski (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), Rafał Ruchlewicz (Urząd Miasta Olsztyna), Marcin Grabuńczyk (Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.), Tymoteusz Przybylski (Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu), Anna Streżyńska (Ministerstwo Cyfryzacji), Agnieszka Aleksiejczuk (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego), Michał Nowacki (Politechnika Gdańska), Jacek Orłowski („IT w Administracji”).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej