Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Martyna Wilk

Przejrzeliśmy zasoby IT naszego miasta

Zabrze poczyniło wiele działań w zakresie społeczeństwa informacyjnego, jednakże jest to proces wielowarstwowy, a zatem wymagający ciągłych analiz i rozwoju. Rozmowa z Ewą Weber, Sekretarzem Miasta Zabrze

Zabrze posiada „Strategię budowy Społeczeństwa Informacyjnego miasta Zabrze do roku 2020+”. Dlaczego powstał ten dokument?

Myślenie strategiczne stanowi podstawę dobrego funkcjonowania organizacji oraz skutecznych działań o charakterze globalnym. Posiadanie wizji rozwoju jest we współczesnym świecie koniecznością i szansą, dlatego nasze miasto taką strategię konsekwentnie realizuje od 2009 roku.

Dokument powstał na podstawie wcześniejszego „Programu budowy Społeczeństwa Informacyjnego miasta Zabrze”. Przede wszystkim jednak podstawą do opracowania nowego programu była przeprowadzona w 2015 roku inwentaryzacja zasobów IT gminy. Dlaczego zdecydowali się Państwo na jej przeprowadzenie?

W celu stworzenia dobrego dokumentu strategicznego konieczne jest przeprowadzenie diagnozy stanu obecnego i rozpoznanie potrzeb, dlatego też została przeprowadzona inwentaryzacja. Podstawowymi celami inwentaryzacji zasobów IT gminy były cele szczegółowe, takie jak optymalizacja kosztów IT, zwiększenie bezpieczeństwa, zbadanie potencjału IT oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych. Wszystko to składało się na cele główne, czyli rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez aktualizację strategii e-Zabrze oraz ciągłe usprawnianie obsługi klienta w drodze wzmacniania potencjału administracji samorządowej. Przeprowadziliśmy wszystkie te działania, bo uznaliśmy je za konieczne dla precyzyjnego przygotowania projektów, dających optymalne korzyści dla naszej gminy.

Zabrze od dawna konsekwentnie realizuje strategię e-Zabrze i dotychczas uzyskiwało bardzo wysoką efektywność jej realizacji. Nie spoczywamy jednak na laurach i cały czas badamy i analizujemy możliwości w tym zakresie – stąd zresztą zdecydowaliśmy się na realizację projektu „Inwentaryzacja zasobów IT Gminy”. Natomiast efektem tejże inwentaryzacji jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu o nazwie „e-Zabrze. Strategia budowy Społeczeństwa Informacyjnego miasta Zabrze do roku 2020+”.

Podczas inwentaryzacji sprawdzali Państwo także liczbę i stan systemów dziedzinowych. Czy można uznać, że w tym obszarze przestrzegane są odpowiednie standardy?

Inwentaryzacja wskazała, że systemy dziedzinowe w miejskich jednostkach organizacyjnych są bardzo różnorodne, co wynika z szerokiego zakresu realizowanych zadań. Oczywiście w zakresie systemów dziedzinowych przestrzegane są odpowiednie standardy, jednakże we wnioskach z inwentaryzacji wskazaliśmy, że należałoby ujednolicić standardy w celu optymalnego zarządzania zasobami gminnymi. Warto byłoby zakupić także zintegrowane systemy finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy dla jednostek organizacyjnych miasta.

Czy po inwentaryzacji są Państwo w stanie powiedzieć, że w gminie obowiązują wystarczające procedury bezpieczeństwa IT?

Inwentaryzacja wykazała, że w gminie obowiązują wystarczające procedury bezpieczeństwa IT, takie jak wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz realizacja zapisów między innymi Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Procedur awaryjnych. Jednakże w celu optymalizacji działań w tym zakresie należałoby ujednolicić standardy bezpieczeństwa i zainwestować w proces szkoleń.

Jak ma się kwestia zarządzania informacją w gminie? Czy udostępniane mieszkańcom gminy e-usługi są odpowiedniej jakości i jest ich wystarczająco wiele w odniesieniu do potrzeb obywateli?

Odnosząc się do kwestii zarządzania informacją w gminie, należy poruszyć dwa aspekty. Po pierwsze, w gminie świadczone są 403 e-usługi. Najczęściej realizowane są e-usługi w zakresie podatków, komunikacji, drogownictwa i transportu, obywatelskie i z zakresu USC, a także te dotyczące zarządzania infrastrukturą przestrzenną. Przeprowadzane są liczne szkolenia i spotkania z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami. W tym zakresie wspierają nas między innymi rady dzielnic. 

[...]

Rozmawiała Martyna Wilk

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej