Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Stefan Kaczmarek

Kujawskie archiwa cyfrowe

W połowie 2015 r. Archiwa Państwowe w Toruniu i Bydgoszczy zaczęły udostępniać przez internet cyfrowe akta. Szybki dostęp i przeglądanie cyfrowych kopii akt są możliwe dzięki macierzy chmurowej i łączom światłowodowym.

W ramach projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” procesowi digitalizacji poddano akta metrykalne, stanu cywilnego i księgi meldunkowe przechowywane w Archiwach Państwowych (AP) w Toruniu i Bydgoszczy oraz ich oddziałach we Włocławku i Inowrocławiu. Projekt realizowany w latach 2014–2015 jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007–2013 (priorytet 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności; nr projektu: RPKP.04.02.00–04–007/13).

Głównym celem projektu jest digitalizacja dużej części akt metrykalnych (głównie z końca XIX i początku XX wieku) znajdujących się w zasobach archiwalnych oraz udostępnienie ich w internecie w sposób umożliwiający swobodny dostęp każdemu zainteresowanemu genealogią i poszukiwaniami swoich korzeni. Liderem projektu jest AP w Toruniu, a partnerami: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, AP w Bydgoszczy oraz Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowite koszty realizacji projektu to 7 mln zł (85% tej kwoty pokryło finansowanie unijne, a 15% stanowiło wkład własny).

Geneza i przebieg wdrożenia

Na podstawie statystyk archiwów państwowych uwzględniających obszary badawcze i zainteresowania osób korzystających z zasobów archiwalnych stwierdzono, że liczba zainteresowanych badaniami genealogicznymi systematycznie rośnie. Realizacja kujawskiego projektu ma znacząco ułatwić dostęp do dokumentów stanowiących podstawę dla badań nad historią rodzin. Umieszczenie skanów w Sieci to również odpowiedź na rosnące zainteresowania genealogiczne za granicą.

Przygotowania do projektu rozpoczęto latem 2012 r., a jego zakończenie zaplanowano na koniec czerwca 2015 r. – Kujawskie archiwa mają być swoistym przewodnikiem dla innych tego typu placówek, szczególnie pod kątem wykorzystania funduszy europejskich – mówił w marcu 2014 r. „Expressowi Bydgoskiemu” Ryszard Wojtkowski, zastępca naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych.

12 grudnia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano porozumienie o współpracy między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i AP w Toruniu w sprawie realizacji projektu. Prace przygotowawcze objęły: opracowanie studium wykonalności, powołanie komitetu sterującego, prace adaptacyjne i remontowe oraz przygotowanie dokumentacji przetargowych. Następnie ustalono tryb przeprowadzania i rozliczania zamówień publicznych, zaopatrzenia sprzętowego, a także przyjęto założenia dotyczące struktury i funkcjonalności systemu informatycznego oraz zasad przygotowania materiałów archiwalnych i standardów ich digitalizacji. 

[...]

Autor pracuje jako redaktor w pismach i serwisach internetowych poświęconych technologiom teleinformatycznym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej