Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Andrzej Machnacz

Z dużej chmury mały koszt

INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA | Administracja publiczna boryka się z licznymi problemami funkcjonalnymi. Tymczasem technologie wirtualizacyjne mogą ułatwić zarządzanie państwem. Wystarczy zmienić przyzwyczajenia.

Rys. B. Brosz

Administracja publiczna bez wsparcia systemów teleinformatycznych i stosowania aplikacji usprawniających wykonywanie zadań nie jest w stanie spełnić pokładanych w niej nadziei. Trudno też wyobrazić sobie nowoczesne, bezpieczne i dobrze zorganizowane państwo niekorzystające z nowoczesnych technologii informacyjnych. Czy jednak można pokusić się o stwierdzenie, że użytkowanie systemów teleinformatycznych przez organy polskiej administracji daje wymierne korzyści, a jednocześnie redukuje koszty funkcjonowania kraju i poprawia jakość obsługi obywatela?

Silosy polskiej e-administracji

Okazuje się, że główną barierą przeszkadzającą docenić rzeczywistą wartość technologii w pracy administracji jest nadmiernie resortowy charakter budowanych i utrzymywanych rejestrów publicznych, tworzących tzw. infrastrukturę informacyjną państwa. Systemy IT należące do różnych ministerstw i jak dotąd nieokiełznany model danych oraz realizowanych na nich funkcji sprzyja jedynie niezharmonizowanemu rozwojowi autonomicznych i na pozór samowystarczalnych systemów należących do poszczególnych organów państwa.

[...]

Autor jest doktorem nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Pracował m.in. dla Interpolu, brał udział we wdrożeniu Systemu Informacyjnego Schengen, kierował Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. Obecnie pełni służbę w Komendzie Głównej Policji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej