Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Temat numeru

Dystrybucje open source na zaporę sieciową

Specjalizowane dystrybucje na bramę internetową sprawdzą się w funkcji routera, zapory sieciowej, serwera pośredniczącego oraz VPN. Stanowią alternatywę dla kosztownych, komercyjnych firewalli dostarczanych w formie sprzętowych rozwiązań (appliance).

Styczeń 2018, Artur Pęczak

Migracje P2V z VMware vCenter Converter Standalone

Technologie wirtualizacji podbijają coraz więcej organizacji. Wymusza to na dostawcach dostarczanie narzędzi, które umożliwiają efektywne wynoszenie fizycznych systemów do środowiska wirtualnego oraz migrację maszyn między platformami wirtualizacji.

Grudzień 2017, Artur Pęczak

Produkt Roku 2017 - serwery

Grudzień 2017,