Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd

Rewolucja elektronicznego podpisu

DYREKTYWA UE | 8 czerwca 2012 r. polski parlament otrzymał z instytucji UE dokument zawierający wniosek dotyczący projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym COM{2012} 238 (dalej: rozporządzenie 238).

Wrzesień 2012, Artur Prasal

Aby zyskali wszyscy

WYWIAD | Na Dolnym Śląsku powstaje sieć szkieletowa, która ma zlikwidować problem wykluczenia informacyjnego w regionie. Adam Okniński, dyrektor Wydziału Wdrażania Technologii Informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, opowiada o szczegółach projektu.

Wrzesień 2012, Martyna Wilk

UrzędoWWWe strony

W tej rubryce oceniamy witryny urzędów. Bierzemy pod uwagę zarówno ich wygląd, użyteczność, jak i dostępność. Mamy nadzieję, że to kompleksowe podejście do tematu przyczyni się do poprawy jakości serwisów administracji publicznej.

Wrzesień 2012, Bartłomiej Dymecki

Potwierdzać profil zaufany

EPUAP | Od 9 czerwca 2011 r. można korzystać z darmowego podpisu elektronicznego, jakim jest profil zaufany. Samorządy, którym zależy na zwiększaniu dostępności e-usług, mogą ubiegać się o uruchomienie punktu potwierdzeń profilu zaufanego w swojej placówce.

Sierpień 2012, Igor Bednarski

Metodyka COBIT 5

ZARZĄDZANIE | Nadzór nad technologiami informatycznymi nie musi być skomplikowany. COBIT zestawia w całość zasady, które pozwalają opracować skuteczną metodykę nadzoru, zarządzania i optymalizacji inwestycji IT.

Sierpień 2012, Joanna Karczewska

UrzędoWWWe strony

INTERNET | W tej rubryce oceniamy witryny urzędów. Bierzemy pod uwagę zarówno ich wygląd, użyteczność, jak i dostępność. Mamy nadzieję, że to kompleksowe podejście do tematu przyczyni się do poprawy jakości serwisów administracji publicznej.

Sierpień 2012, Bartłomiej Dymecki

Elektroniczne fundusze

DOTACJE UE | Zbliża się decydująca faza prac nad nowym okresem programowania działań unijnych na lata 2014–2020. Wstępnie wiadomo już, jakie projekty dotyczące informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego będą miały największą szansę na dofinansowanie.

Lipiec 2012, Tomasz Ginter

Autobus do internetu

TRENDY | Jeszcze niedawno rozmowa o darmowym internecie w komunikacji miejskiej budziła uśmiech niedowierzania. Ale pilotażowy projekt z sukcesem przeprowadzony w San Francisco, a później kolejne, także polskie realizacje pokazały, że przed mobilnym internetem nie da się uciec. Trzeba jednak wiedzieć, jak go twórczo wykorzystać.

Lipiec 2012, Alicja Turek

Walczmy z głową

WYWIAD | O niedziałającej poprawnie e-administracji i metodach walki z wykluczeniem cyfrowym rozmawiamy z Łukaszem Arendtem, pracownikiem naukowym Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Lipiec 2012, Marcin Meszczyński

UrzędoWWWe strony

INTERNET | W tej rubryce oceniamy witryny urzędów. Bierzemy pod uwagę zarówno ich wygląd, użyteczność, jak i dostępność. Mamy nadzieję, że to kompleksowe podejście do tematu przyczyni się do poprawy jakości serwisów administracji publicznej.

Lipiec 2012, Paweł Frankowski