Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Cyfryzacja w liczbach

Za pomocą jakich technologii urzędy łączą się z internetem, ile jednostek wdrożyło systemy EZD, jakie e-usługi są udostępniane najczęściej? Na te pytania odpowiada publikacja GUS, która obrazuje stan cyfryzacji administracji publicznej.

Marzec 2019, Katarzyna Bielińska

Dokumentacja elektroniczna w systemach centralnych

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne w administracji publicznej stanowią obecnie podstawowe narzędzie realizacji wielu zadań. Jednak w większości przypadków nie realizują one funkcji zarządzania dokumentacją w ujęciu przepisów archiwalnych.

Marzec 2019, Artur Prasal

Standard prawny dla otwartych danych

Dla osób, które korzystają z danych publicznych, konieczność ich otwierania jest oczywista. Zapewnienie odpowiedniego stopnia otwartości to zadanie, którego realizacja wymaga odpowiednich rozwiązań pod względem technicznym, ale także w obszarze prawnym.

Luty 2019, Marlena Sakowska-Baryła

W drodze przez miasto

Systemy informacji parkingowej i mobilne aplikacje, ułatwiające poruszanie się po zatłoczonych miastach, wspierają nie tylko kierowców. Dzięki nim urzędnicy mogą efektywniej zarządzać infrastrukturą parkingową i budować racjonalną politykę mobilności.

Luty 2019, Katarzyna Bielińska

Źródła zagrożeń dla infrastruktury krytycznej

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakłada nowe obowiązki także na podmioty publiczne. Bezpieczeństwo jest jednak wspólnym mianownikiem dla każdego z jedenastu systemów infrastruktury krytycznej.

Luty 2019, Adam Politowski

Zmiany w aktach komorniczych

Od stycznia 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o komornikach sądowych. Aktualizacja nie ominie zasad postępowania z dokumentacją – do 2021 r. planowana jest pełna elektronizacja postępowań egzekucyjnych.

Styczeń 2019, Katarzyna Kornak

Transport miejski w stylu smart

Ustawa o elektromobilności stała się dla samorządów impulsem do wdrażania rozwiązań z zakresu e-mobility. Coraz więcej miast wprowadza ekologiczny transport miejski, systemy carsharingu i inne technologiczne innowacje związane z tym obszarem.

Styczeń 2019, Katarzyna Bielińska

Wirtualne rekonstrukcje zabytków

Cyfryzacja wprowadziła duże zmiany w sposobach interakcji ze światem kultury. Nowe technologie pozwalają m.in. na tworzenie wirtualnych rekonstrukcji utraconych obiektów architektonicznych. Tego rodzaju projekty z powodzeniem realizuje Politechnika Łódzka.

Styczeń 2019, Eryk Chilmon

Raporty w systemie EZD PUW

Współczesny zarządca dokumentacji, archiwista czy kierownik, dysponuje coraz dokładniejszą informacją o dokumentach i procesach kancelaryjnych w organizacji. Raportowanie jest więc jedną z najważniejszych funkcji systemu EZD.

Styczeń 2019, Paweł Wlezień

Elektroniczna teczka pracownika

W 2019 r. wejdą w życie przepisy pozwalające na skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej w związku z jej elektronizacją. Obawy wciąż budzi proponowany sposób postępowania z aktami osobowymi, w tym zasady archiwizacji.

Grudzień 2018, Katarzyna Kornak