Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Problemy z doręczeniami między podmiotami

Podmioty publiczne, doręczając pisma w postaci elektronicznej, wykorzystują tryb doręczenia do osób fizycznych i tryb przedłożenia w relacji do podmiotów publicznych. Okazuje się jednak, iż wykorzystanie tego trybu może zostać uznane za niewłaściwe.

Wrzesień 2019, Artur Prasal

Partycypacja w wersji online

Platformy konsultacji społecznych porządkują i upowszechniają wiedzę na temat różnych form dialogu, pozwalają samorządom poznać opinie mieszkańców i diagnozować ich potrzeby. To skuteczny sposób na wzmacnianie partycypacji społecznej.

Wrzesień 2019, Katarzyna Bielińska

Jak EZD wspomaga obsługę wniosków o 500+

Program „Rodzina 500 plus” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Dzięki nowelizacji przepisów od niedawna sprawy z wniosków o świadczenie wychowawcze można załatwiać przy wsparciu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.

Lipiec - Sierpień 2019, Maciej Gudowski

Kiedy oryginał, kiedy kopia

W postępowaniach administracyjnych przepisy wymagają posługiwania się oryginałami dokumentów. Niekiedy z różnych przyczyn oryginalne dokumenty muszą być zastąpione przez ich kopie, przy czym moc dowodową posiadają wyłącznie odpisy uwierzytelnione.

Lipiec - Sierpień 2019, Dorota Szymańska

Dlaczego w podpisie elektronicznym jest PESEL

Wraz z upowszechnianiem się kwalifikowanego podpisu elektronicznego wróciły kontrowersje związane z tym, że wykorzystany w nim numer PESEL zawiera datę urodzenia, a zatem dane osobowe. Jednak podpis elektroniczny wcale nie musi zawierać tego numeru.

Lipiec - Sierpień 2019, Kazimierz Schmidt

Platforma miejskich danych

System analizujący strumienie danych miejskich, wdrożony przez Urząd Miasta Warszawy, pozwala na integrację informacji z różnych źródeł w czasie rzeczywistym oraz na budowę modeli prognostycznych. Na jego bazie powstała mobilna aplikacja do planowania podróży.

Lipiec - Sierpień 2019, Katarzyna Bielińska

Jak elektronicznie podpisać ofertę w zamówieniach

Od 18 października 2018 r. oferty składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jego weryfikacja staje się więc krytycznym elementem przyjęcia oferty.

Lipiec - Sierpień 2019, Magdalena Kossak-Tabor, Michał Tabor

Więcej niż e-wizytówki

Samorządy coraz chętniej wykorzystują do promocji regionu portale i aplikacje turystyczne. Technologie rozszerzonej rzeczywistości, modele 3D, planery podróży i inne nowatorskie rozwiązania pozwalają w ciekawy sposób zaprezentować lokalne atrakcje.

Lipiec - Sierpień 2019, Katarzyna Bielińska

Kopia danych a kopia dokumentacji medycznej

Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych muszą respektować prawa osób, których dane dotyczą, na gruncie rodo. Jednocześnie muszą też stosować przepisy sektorowe. Wyjaśniamy, jak realizować prawo do kopii danych.

Czerwiec 2019, Katarzyna Korulczyk

Mapa wdrożeń EZD

Od ponad ośmiu lat w administracji publicznej wdrażane są systemy pozwalające pracować z dokumentacją elektroniczną oraz dokumentować tę pracę wyłącznie w postaci cyfrowej. Mapa wdrożeń to próba uchwycenia tego zjawiska w przestrzeni.

Czerwiec 2019, Paweł Wlezień