Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Prawne aspekty stosowania poczty elektronicznej

Poczta elektroniczna jest chętnie wykorzystywana w urzędach z uwagi na niezawodność i szybkość przekazu informacji. Kłopoty zaczynają się, gdy zapominamy o zasadach dokumentowania przebiegu załatwiania spraw i wymaganiach dotyczących ochrony danych.

Kwiecień 2018, Artur Prasal

Po czwarte wartości

Choć rozwój organizacji powinien opierać się przede wszystkim na twardych i mierzalnych elementach, sfera wartości, zgodnie z którymi działają pracownicy, odgrywa w niej bardzo ważną rolę.

Kwiecień 2018, Katarzyna Bielińska

Transparentność pracy w systemie EZD

Transparentność działania urzędów od lat elektryzuje opinię publiczną. Wdrożenie w podmiocie systemu klasy EZD zapewnia przejrzystość obiegu dokumentacji i pozwala na monitorowanie obciążenia pracą poszczególnych komórek organizacyjnych.

Kwiecień 2018, Agnieszka Łajkowska

Przegląd sposobów doręczeń elektronicznych

Dokumenty doręczane przez administrację często generowane są z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Pozostałe przygotowywane są w edytorach tekstu lub arkuszach kalkulacyjnych. Ich doręczenie coraz częściej następuje z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Marzec 2018, Artur Prasal

Gdy e-mail wpłynie do sądu

Wnoszenie pism do instytucji publicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej to jeden z objawów rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wielu urzędnikom wciąż jednak sprawia kłopot określenie prawidłowej daty wpływu.

Marzec 2018, Olgierd Rudak

Wi-Fi dla mieszkańców

Miejski Internet, wdrożony we Wrocławiu, to jeden z największych tego typu projektów w Polsce. Mieszkańcy i turyści mogą korzystać z ponad 400 hotspotów, a bezpłatny dostęp do Sieci cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem.

Marzec 2018, Katarzyna Bielińska

Udostępnianie nagrań z posiedzeń rad

Obowiązek transmitowania i utrwalania posiedzeń spowoduje zmiany w infrastrukturze informatycznej jst i w wykorzystywanych usługach. Nagrania z obrad będą musiały być bowiem dostępne, zabezpieczone przed manipulacją i archiwizowane.

Marzec 2018, Tomasz Cygan

Po trzecie reorganizacja

Decyzja o konsolidacji usług informatycznych w gminie to dopiero początek. Wdrożenie nowego modelu wymaga reorganizacji dotychczasowych struktur. Podpowiadamy, jak się przygotować do uruchomienia centrum usług wspólnych.

Luty 2018, Igor Popławski

Jak zmienią się zasady doręczeń elektronicznych

Przepisy prawa od lat skutecznie blokują rozwój e-administracji, a wielu spraw nie da się w całości zrealizować przez internet. Projekt e-Doręczenia ma zmienić ten stan i zrównać „moc urzędową” przesyłki elektronicznej z tradycyjnym listem poleconym.

Luty 2018, Jacek Orłowski

Akta osobowe i teczki zbiorcze w systemie EZD

Przy wdrażaniu systemu EZD często pojawia się pytanie, w jaki sposób prowadzić teczki zbiorcze. Odpowiedź zwykle wzbudza zdziwienie, albowiem instrukcje kancelaryjne nie przewidują czegoś takiego, jak teczki zbiorcze w systemie elektronicznym.

Luty 2018, Paweł Wlezień