Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Kary za naruszenie przepisów o ochronie danych

Świadomość tego, za jakie naruszenia przepisów o ochronie danych były w ostatnich latach w Europie nakładane kary oraz jakie praktyki zasadniczo były oceniane negatywnie, pomoże uniknąć naruszeń, a co za tym idzie – sankcji.

Styczeń 2018, Rafał Malujda

System Zarządzania Tożsamością

Od kwietnia 2017 r. w sądach powszechnych działa SZT. Integruje systemy Centralnej Usługi Katalogowej, Centralnej Poczty Elektronicznej, SAP CUA oraz System Samoobsługi Pracowniczej na bazie procesów realizowanych w Zintegrowanym Systemie Rachunkowości i Kadr.

Styczeń 2018, Barbara Owczarek

Adres uniwersalny i weryfikator adresów

Te same dane zapisane w różnych rejestrach powinny mieć taką samą postać. Skąd biorą się różnice i jak ich unikać? CSIOZ stworzyło koncepcję adresu uniwersalnego i aplikację pozwalającą na kontrolę jakości danych adresowych.

Styczeń 2018, Kajetan Wojsyk

Apetyt rośnie w miarę jedzenia

Zespoły ds. EZD działające przy urzędach wojewódzkich wspólnie udoskonalają system EZD i opracowują strategię jego rozwoju. Suma doświadczeń oraz presja oczekiwań środowiska urzędników stanowi o obecnej i przyszłej jakości systemu.

Styczeń 2018, Józefa Radlicka, Sabina Ren

Doręczanie pism drogą elektroniczną

W sierpniowym numerze „IT w Administracji” został opublikowany tekst autorstwa Grzegorza Sibigi pt. „Kodeks nowych technologii”. Warto odnieść się do kilku tez zawartych w tym artykule, po części w formie polemiki, a po części jako uzupełnienie poruszonych przez autora zagadnień.

Grudzień 2017, Sylwester Szczepaniak

Po drugie analiza

Przekształcenie działów IT w centra usług wspólnych to proces skomplikowany. Profesjonalizm działania liderskiej jednostki i konkretna analiza kosztów to dwa czynniki, które są kluczowe do podjęcia decyzji o konsolidacji usług IT w mieście.

Grudzień 2017, Igor Popławski

Studium wykonalności w praktyce administracji

Wejście Polski do UE i uruchomienie możliwości sfinansowania przedsięwzięć ze środków wspólnotowych „trwale zakotwiczyło” w praktyce jednostek administracji sporządzanie studium wykonalności. Nie oznacza to, że temat ten nie spotyka się już z problemami interpretacyjnymi.

Grudzień 2017, Dariusz Bogucki

Wykazy akt i ich rola w systemie EZD

W systemach kancelaryjnych stosowanych w polskiej administracji kluczową rolę odgrywają wykazy akt. Te narzędzia kancelaryjne używane są niezależnie od tego, czy urząd stosuje system tradycyjny, oparty na dokumentacji papierowej, czy nowoczesny system EZD.

Grudzień 2017, Paweł Wlezień

Ewolucja składu chronologicznego

Opublikowana w 2011 r. instrukcja kancelaryjna stanowi podstawę elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie. Po blisko siedmiu latach można jednak stwierdzić, że przepisy te nie są doskonałe i wymagają nowelizacji.

Listopad 2017, Magdalena Sawicka, Dorota Szymańska

Opis środków bezpieczeństwa

Po wejściu w życie rodo administrator danych nie będzie miał obowiązku przyjmowania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Nowe przepisy nie zwalniają go jednak z opracowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

Listopad 2017, Jakub Rzymowski