Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Nie w pełni elektroniczna obsługa zgonów

Ukazał się opracowany przez Ministra Zdrowia projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. Niestety, przy opracowaniu dokumentu nie uwzględniono pełni możliwości systemów informatycznych.

Luty 2020, Sławomir Wojciechowski

Pogawędki z wirtualnym urzędnikiem

Chatboty, czyli wirtualni konsultanci, z którymi można „porozmawiać”, są coraz częściej wykorzystywane przez administrację publiczną. Przedstawiamy cztery projekty zrealizowane przez urzędy w Białymstoku, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie.

Luty 2020, Katarzyna Bielińska

ePUAP a ochrona danych

Zastosowanie środków adekwatnych do poziomu ryzyka pozwala wykazać, że administrator zapewnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa systemu. Na ePUAP wdrożono rozwiązania umożliwiające wykazanie przestrzegania m.in. zasady ograniczonego przechowywania.

Luty 2020, Małgorzata Giela

Wyłączenia w zamówieniach usług cyberbezpieczeństwa

W postępowaniu zakupowym w zakresie cyberbezpieczeństwa można skorzystać z wyłączenia przepisów pzp bądź zastosować przepisy o zamówieniach z dziedziny obronności. Ta druga opcja jest dopuszczalna też dla podmiotów niezajmujących się działalnością wojskową.

Luty 2020, Joanna Jastrząb, Piotr Nepelski, Agnieszka Wachowska

Transmisja sesji rady zgodna z przepisami rodo

Prezes UODO opublikował zalecenia dla administratorów dotyczące projektowania ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych organów jst. Zdaniem ekspertów zaproponowane procedury należy rozszerzyć o dodatkowe wytyczne.

Styczeń 2020, Eryk Chilmon

Informatyzacja procesów rejestracji stanu cywilnego

Do usprawniania załatwiania spraw administracyjnych wykorzystuje się technologie cyfrowe. Dane statystyczne pokazują, że mimo wielu nakładów organizacyjnych i finansowych wdrożone innowacje nie są wykorzystywane na masową skalę.

Styczeń 2020, Sławomir Wojciechowski

Automatyczny dostęp do cyfrowych usług publicznych

Dostęp do systemów usług administracji publicznej można zautomatyzować, korzystając z doświadczeń rewolucji, która stała się faktem w bankach w całej Unii. Automatyzacja dostępu będzie bowiem następnym punktem w rozwoju systemów sektora publicznego.

Styczeń 2020, Michał Tabor

Zamówienia publiczne na usługi cyberbezpieczeństwa

Zakup usług z obszaru cyberbezpieczeństwa stwarza liczne problemy. Zamawiający zobowiązani do stosowania PZP dysponują jednak instrumentami i możliwościami, które pozwalają im uzyskać takie usługi, pozostając jednocześnie w zgodzie z wymogami prawa.

Styczeń 2020, Agnieszka Wachowska, Joanna Jastrząb, Piotr Nepelski

Uwierzytelnianie w usługach online

Węzeł krajowy zapewnia osobie chcącej skorzystać z publicznych usług online wybór sposobu potwierdzenia jej tożsamości. Jest do niego podłączanych coraz więcej usług, w których to użytkownik wybiera środek identyfikacji elektronicznej.

Grudzień 2019, Anna Weber Kazimierz Schmidt

Czym jest rejestr danych kontaktowych

Administracja publiczna coraz częściej dąży do poszerzenia swojej funkcji wspierającej obywatela w sprawach go dotyczących. Jednym z narzędzi prawnych ułatwiających administracji kontakt z obywatelem jest utworzenie rejestru danych kontaktowych.

Grudzień 2019, Artur Prasal