Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Temat numeru

Po pierwsze: mobilność

Nawet 30 mln Polaków (78%) korzysta z internetu. Wielu z nich każdego dnia sięga po aplikacje mobilne udostępnione przez instytucje rządowe i samorządowe albo zasilane danymi pochodzącymi ze źródeł publicznych.

Czerwiec 2019, Artur Pęczak

Na skrzynkę czy bez skrzynki

E-doręczenie opisane w projekcie ustawy jest realizowane poprzez przeniesienie przesyłki elektronicznej pomiędzy skrzynkami. Co do zasady takie podejście jest niezgodne z definicją usługi doręczenia elektronicznego na poziomie europejskim.

Maj 2019, Michał Tabor

Najważniejsze zmiany w e-doręczeniach

W połowie lutego br. skierowano do konsultacji projekt ustawy o elektronizacji doręczeń. Zgłoszono do niego ponad 1300 uwag dotyczących m.in. tego, jak nowe przepisy wpłyną na tradycyjny rynek pocztowy, elektronizację urzędów i rynek dostawców usług zaufania.

Maj 2019, oprac. Ministerstwo Cyfryzacji

Czas przygotować się na pisma cyfrowe

Trwają konsultacje projektu ustawy o elektronizacji doręczeń. W ich wyniku powstaną zupełnie nowe przepisy, wprowadzające m.in. obowiązek wysyłania pism w postaci cyfrowej. Urzędy już dziś powinny przygotować się na falę e-korespondencji.

Maj 2019, Jacek Orłowski

Transmisja i nagrywanie obrad za pomocą OBS Studio

Dzięki komputerowi i bezpłatnemu oprogramowaniu możemy strumieniować obrady do serwisu YouTube z wykorzystaniem wielu kamer, dodawać napisy czy graficznie prezentować wyniki głosowań. Prowadzenie takiej transmisji jest bardzo proste.

Kwiecień 2019, Marcin Lisiecki

Obrady rady w oku kamery

Każda sesja rady miasta, gminy, powiatu i sejmiku województwa musi być transmitowana na żywo oraz archiwizowana i udostępniana. Aby zrealizować ten obowiązek, konieczne jest wykorzystanie odpowiedniego sprzętu, a czasem i specjalnego oprogramowania.

Kwiecień 2019, Marcin Lisiecki

Sesje rady jak żywe

Ubiegłoroczna nowelizacja ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa nałożyła na jednostki obowiązek transmitowania, przechowywania i udostępniania nagrań z sesji rady. Sprawdzamy, jak urzędy radzą sobie z tym zadaniem w praktyce.

Kwiecień 2019, Katarzyna Bielińska

Rola kobiet w projektach informatycznych

W zespołach przygotowujących rozwiązania informatyczne w administracji publicznej coraz częściej zatrudniane są kobiety. Doświadczenia osób na co dzień pracujących nad takimi projektami potwierdzają, że pozwala to osiągać lepsze rezultaty.

Marzec 2019, Katarzyna Wiszniewska

Cyfrowy świat kobiet

Badania z ostatnich lat pokazują, że kompetencje cyfrowe kobiet i mężczyzn nie różnią się znacznie od siebie, jednak panie rzadziej wybierają zawód związany z ICT. Powinno się to zmienić, gdyż zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie rośnie.

Marzec 2019, Katarzyna Wiszniewska

Wyzwania dla audytu wewnętrznego i służb IT

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji w urzędzie to kwestia, której nie wolno lekceważyć. Dzięki wdrożeniu i monitorowaniu stosowania odpowiednich procedur możliwe jest utrzymanie informacyjnej ciągłości działania jednostki.

Luty 2019, Krzysztof Radecki