Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Cyfrowe archiwa państwowe

Proces informatyzacji w archiwach państwowych realizowany poprzez powszechne wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją znacznie przyśpieszył. Kolejne archiwa państwowe wdrażają system EZD.

Październik 2018, Sebastian Czerniak, Remigiusz Kazimierczak

Szybszy internet z samorządowych hotspotów

W grudniu 2018 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej Megaustawy. Przewidziane w niej zmiany mają na celu zapewnienie obywatelom bezpłatnego oraz funkcjonalnego dostępu do internetu jedynie w miejscach publicznych.

Październik 2018, Katarzyna Ciesielska

Odwzorowanie cyfrowe zastąpi papierowy oryginał

Projektowane zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach pozwolą wdrożyć w pełni elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Nowe przepisy przewidują, że odwzorowanie cyfrowe dokumentu papierowego ma zastąpić pierwowzór.

Październik 2018, Magda Gałach

Po szóste: projekty

Formuła centrów usług wspólnych pozwala na realizację przedsięwzięć informatycznych na skalę, która wcześniej – zwłaszcza dla mniejszych organizacji – nie była osiągalna. Prezentujemy dziewięć najciekawszych projektów (z)realizowanych przez wrocławskie CUI.

Wrzesień 2018, Katarzyna Bielińska

Warianty systemów kancelaryjnych

Systemy dziedzinowe, systemy do EZD i programy wspomagające prace urzędników powodują, że kancelaria współczesnego urzędu może działać w różnych wariantach. Wybranie optymalnego modelu staje się istotnym czynnikiem w zarządzaniu dokumentacją.

Wrzesień 2018, Paweł Wlezień

Aplikacja do oceny skutków dla ochrony prywatności

Wdrożenie i utrzymanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych zgodnych z przepisami rodo wymaga przeprowadzenia analizy ryzyka. Istotną pomocą przy tej czynności może być bezpłatna aplikacja PIA, opracowana przez francuski organ nadzorczy ochrony danych.

Wrzesień 2018, Janusz Żmudziński

Nadzór archiwalny (nie)zadowalający

W 2016 r. zarządzeniem NDAP wprowadzono program NiKA. W założeniu miał on ułatwiać współpracę archiwów państwowych z archiwami jednostek organizacyjnych, podnieść efektywność procedur kontrolnych i kształtowania zasobu archiwalnego.

Sierpień 2018, Katarzyna Kornak

Trzeci wymiar miasta

Trójwymiarowe modele pozwalają sprawniej zarządzać przestrzenią miejską i lepiej ją planować. Model 3D Poznania, wdrożony przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, jest tego znakomitym przykładem.

Sierpień 2018, Katarzyna Bielińska

Cyfryzacja małego samorządu gminnego

Wiosną 2015 r. dwanaście samorządów z regionu Wielkich Jezior Mazurskich postanowiło rozpocząć projekt „Cyfrowe Mazury”. Miał on na celu optymalizację kosztów IT, zwiększenie dostępu do usług elektronicznych i przygotowanie urzędów do wdrożenia systemów EZD.

Sierpień 2018, Roman Łożyński, Krzysztof Paternoga

Dostęp do informacji publicznej w polskich gminach

Ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiązuje od 15 lat. Sieć Obywatelska Watchdog Polska przeprowadziła badanie rejestrów prowadzonych przez urzędy, sprawdzając, jaka jest skala składania wniosków i kto żąda dostępu do danych.

Sierpień 2018, Eryk Chilmon