Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Nowe funkcje w systemie EZD PUW

System EZD PUW został udostępniony już 433 podmiotom realizującym zadania publiczne. Z narzędzia korzysta ponad 77 500 urzędników w całej Polsce. Przedstawiamy najnowsze rozwiązania wprowadzone do systemu oraz plany jego rozwoju.

Listopad 2019, Kamila Chebdzyńska

Jak będzie wyglądał system EZD RP

System teleinformatyczny EZD RP to nowoczesne i uniwersalne narzędzie do elektronicznego zarządzania dokumentacją. We wrześniu br. grupa kontrolna rozpoczęła testy jego prototypowej wersji, sprawdzając działanie głównych funkcji systemu w praktyce.

Listopad 2019, Magdalena Sawicka

Współpraca samorządów przy budowie e-usług

E-usługi publiczne to jeden z najbardziej widocznych elementów społeczeństwa informacyjnego, a sposób ich dostarczania i wykorzystania świadczy o poziomie jego dojrzałości. Nie da się ukryć – mamy problem!

Listopad 2019, Tomasz Salachna, Paweł A. Nowak

Zaktualizowana strategia cyfrowego państwa

24 września br. rząd przyjął uchwałę zmieniającą Plan Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Dokument wyznacza cele w obszarze cyfryzacji kraju do 2022 r., sposoby ich realizacji oraz wskaźniki, za pomocą których ocenimy skuteczność tych działań.

Listopad 2019, Jacek Orłowski

Obsługa zamówień publicznych

Oferta przesyłana do zamawiającego wymaga jej zaszyfrowania przy użyciu narzędzi dostępnych na miniPortalu. Wykorzystywany jest m.in. identyfikator postępowania. Błąd przy jego wprowadzaniu skutkuje brakiem możliwości odszyfrowania ofert.

Październik 2019, Artur Prasal

Podpisywanie dokumentów elektronicznych na ePUAP

Coraz częściej pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób należy korzystać z narzędzi komunikacji elektronicznej w administracji publicznej. Dotyczy to również platformy ePUAP i zasad podpisywania dokumentów.

Październik 2019, Artur Prasal

Udostępnianie danych z katastru nieruchomości

Wykorzystanie e-usług zapewniających szybki dostęp do danych z katastru nieruchomości musi odbywać się w granicach przepisów. Uwarunkowania prawne w tej kwestii minimalizują ryzyko naruszenia podstawowych praw i wolności osób.

Październik 2019, Małgorzata Giela, Jarosław Suszka

Przekazywanie danych pomiędzy jednostkami

Przekazywanie danych osobowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy oraz spółkami komunalnymi wymaga prawidłowego określenia podstaw prawnych. Chodzi o zalegalizowanie przetwarzania danych przez podmioty o różnym charakterze prawnym.

Październik 2019, Tomasz Cygan

Doręczenie elektroniczne bez wzoru w repozytorium

Publikacja wzorów elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych jest obowiązkiem właściwych organów. Jeżeli usługa jest realizowana elektronicznie, brak wzoru elektronicznego stanowi utrudnienie dla organu ją realizującego.

Wrzesień 2019, Artur Prasal

Pisemne upoważnienia do przetwarzania danych

Ustawa sektorowa wprowadziła obowiązek wydawania upoważnień do przetwarzania danych. Taki środek bezpieczeństwa nie został jednak określony w sposób bezpośredni w rodo. Zastrzeżenia budzi konieczność jego stosowania, jak i sama jego skuteczność.

Wrzesień 2019, Piotr Wojczys