Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

E-urząd i prawo

Porządkowanie przestrzeni dla dronów

Samorządy muszą stawić czoło nowemu wyzwaniu. Nadciąga przełom związany z umasowieniem lotów bezzałogowych statków powietrznych, który wymaga zmian w prawie, infrastrukturze, planowaniu przestrzennym, a także mentalności urzędników i obywateli.

Maj 2018, Eryk Chilmon

Jak skutecznie doręczać elektronicznie

Doręczenia elektroniczne są szybsze i tańsze niż tradycyjne. W niektórych sytuacjach wciąż pozostają alternatywą, w innych są już obligatoryjne. Niejednoznaczne przepisy często wzbudzają wątpliwości, która forma doręczenia w danej sytuacji jest wskazana.

Maj 2018, Dorota Szymańska

Udostępnianie pism cyfrowych

Dokumenty elektroniczne stanowią coraz większy wolumen wśród wszystkich dokumentów w urzędach administracji. Mimo to nadal pojawiają się obawy dotyczące utrudnień w ich udostępnianiu na żądanie osób fizycznych czy też organów kontroli.

Maj 2018, Artur Prasal

Prawne aspekty stosowania poczty elektronicznej

Poczta elektroniczna jest chętnie wykorzystywana w urzędach z uwagi na niezawodność i szybkość przekazu informacji. Kłopoty zaczynają się, gdy zapominamy o zasadach dokumentowania przebiegu załatwiania spraw i wymaganiach dotyczących ochrony danych.

Kwiecień 2018, Artur Prasal

Po czwarte wartości

Choć rozwój organizacji powinien opierać się przede wszystkim na twardych i mierzalnych elementach, sfera wartości, zgodnie z którymi działają pracownicy, odgrywa w niej bardzo ważną rolę.

Kwiecień 2018, Katarzyna Bielińska

Transparentność pracy w systemie EZD

Transparentność działania urzędów od lat elektryzuje opinię publiczną. Wdrożenie w podmiocie systemu klasy EZD zapewnia przejrzystość obiegu dokumentacji i pozwala na monitorowanie obciążenia pracą poszczególnych komórek organizacyjnych.

Kwiecień 2018, Agnieszka Łajkowska

Przegląd sposobów doręczeń elektronicznych

Dokumenty doręczane przez administrację często generowane są z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Pozostałe przygotowywane są w edytorach tekstu lub arkuszach kalkulacyjnych. Ich doręczenie coraz częściej następuje z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Marzec 2018, Artur Prasal

Gdy e-mail wpłynie do sądu

Wnoszenie pism do instytucji publicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej to jeden z objawów rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wielu urzędnikom wciąż jednak sprawia kłopot określenie prawidłowej daty wpływu.

Marzec 2018, Olgierd Rudak

Wi-Fi dla mieszkańców

Miejski Internet, wdrożony we Wrocławiu, to jeden z największych tego typu projektów w Polsce. Mieszkańcy i turyści mogą korzystać z ponad 400 hotspotów, a bezpłatny dostęp do Sieci cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem.

Marzec 2018, Katarzyna Bielińska

Udostępnianie nagrań z posiedzeń rad

Obowiązek transmitowania i utrwalania posiedzeń spowoduje zmiany w infrastrukturze informatycznej jst i w wykorzystywanych usługach. Nagrania z obrad będą musiały być bowiem dostępne, zabezpieczone przed manipulacją i archiwizowane.

Marzec 2018, Tomasz Cygan