Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Wywiad

Cyfrowe narzędzia dla bibliotek

Biblioteka Narodowa stworzyła narzędzie integrujące zasoby i łączące katalogi polskich bibliotek, pozwalając na dostarczenie użytkownikom opracowanej według jednolitych zasad informacji o zbiorach bibliotecznych, a pracownikom bibliotek umożliwiła efektywniejsze zarządzanie zasobami. Rozmowa z dr. Tomaszem Makowskim, dyrektorem Biblioteki Narodowej.

Listopad 2019,

Otwieramy się na innowacje

Naszym głównym celem jest osiągnięcie w pełni cyfrowego urzędu. Każdy urząd administracji publicznej, czy to centralnej, czy to urząd gminy, nawet szkoła, będzie zobowiązany do przestawienia się na obsługę pism elektronicznych. Rozmowa z Karolem Okońskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

Październik 2019,

Cyfrowe środowisko Lasów Państwowych

Leśnik+ to nowa wersja aplikacji mobilnej używanej przez naszych pracowników. Służy do obsługi kluczowych zadań realizowanych w terenie przez leśniczych i podleśniczych. Rozmowa z Pawłem Pogodą, naczelnikiem Wydziału Informatyki w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Wrzesień 2019,

Systemowi nigdy nie brakuje słów

Łączna pula środków na zmniejszanie barier językowych Jednolitego Rynku Cyfrowego, wspieranie europejskiej wielojęzyczności i ochronę języków zagrożonych tzw. cyfrowym wyginięciem znacznie się zwiększyła. Rozmowa z Anną Kotarską, przedstawicielką krajową służb publicznych w programie European Language Resource Coordination (ELRC).

Lipiec - Sierpień 2019,

Jednolite i klarowne wytyczne

Głównym założeniem tzw. ustawy sektorowej wdrażającej rodo było nadanie jej charakteru z jednej strony proobywatelskiego, a z drugiej probiznesowego. Osiągnięcie takiego efektu nie było łatwe, ale myślę, że się udało. Rozmowa z dr. Maciejem Kaweckim, dyrektorem Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

Czerwiec 2019,

Jesteśmy szybcy i zwinni

Nasz system jest największym ze wszystkich podobnych systemów działających w innych województwach. Dzięki zastosowaniu metodyki SCRUM dostarczamy to, co jest potrzebne, w najkrótszym czasie. Rozmowa z Dariuszem Bochyńskim, kierownikiem referatu zarządzania Lokalnym Systemem Informatycznym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Maj 2019,

Rośnie czarna dziura cyfrowego dziedzictwa

Projekty archiwizacji Webu mają różne cele, a co za tym idzie, różną skalę i metody. Duża część z nich, może nawet dominująca, to archiwizacje naukowe – zazwyczaj na niewielką skalę, realizowane pod kątem wybranego tematu lub zakresu tematów i oczywiście nieudostępniane na zewnątrz. Rozmowa z Marcinem Wilkowskim, pracownikiem naukowym Centrum Kompetencji Cyfrowych na Uniwersytecie Warszawskim, ekspertem w zakresie archiwistyki Webu.

Kwiecień 2019,

Nasz monitoring wizyjny cały czas się rozrasta

Powstała infrastruktura IT pozwala na przemianę miasta, która dotyka wielorakich aspektów życia, począwszy od bezpieczeństwa, transportu, poprzez ekologię, energetykę i budownictwo, aż po wypracowanie nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami. Rozmowa z Krzysztofem Rutkowskim, kierownikiem Biura Ochrony Wizyjnej w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra.

Marzec 2019,

Klaster na straży cyberbezpieczeństwa

W polskim systemie najlepiej funkcjonują inicjatywy regionalne. Chcemy skoncentrować się na potrzebach z zakresu cyberbezpieczeństwa działającej lokalnie administracji publicznej, a także biznesu i uczelni z Dolnego Śląska. Rozmowa z prof. Tadeuszem Więckowskim, rektorem Politechniki Wrocławskiej w latach 2008–2016, pomysłodawcą Dolnośląskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa.

Luty 2019,

Elektronicznie obsługujemy wnioski o dofinansowanie

Uruchomienie e-usługi na trzecim i czwartym poziomie dojrzałości to duża zmiana dla wszystkich stron z niej korzystających, w tym dla pracowników jst. Otrzymują oni możliwość całkowicie elektronicznego sposobu prowadzenia spraw, bez konieczności osobistej interakcji z wnioskodawcą. Rozmowa z Dariuszem Łazarem, kierownikiem projektu „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

Styczeń 2019,