Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-09-17, MMB

Zmiany w obszarze e-zdrowia

9 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Zawiera ona największy od lat pakiet zmian służący przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Nowe przepisy obejmą: wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego; wydłużenie okresu realizacji e-recepty do 365 dni; automatyczne udostępnienie zawartych w platformie e-zdrowie (P1) danych pacjenta lekarzom przyjmującym w praktyce lekarza rodzinnego; poszerzenie uprawnień asystentów medycznych o możliwość wystawienia e-recept oraz e-skierowań; stworzenie rejestru uprawnień dodatkowych pacjentów, które m.in. będą automatycznie przypisywane podczas wystawiania e-recept. Zmiany obejmują też wdrożenie e-recepty transgranicznej. Na mocy nowych przepisów pacjenci będą mogli założyć w placówce podstawowej opieki zdrowotnej Internetowe Konto Pacjenta, potwierdzić w niej Profil Zaufany oraz złożyć elektronicznie deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ oraz wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.