Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-06-17, MMB

Uproszczenie procedur wzajemnego uznawania dokumentów UE

24 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów w państwach członkowskich UE.

Celem aktu jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Znosząc wymóg legalizacji i apostille, rozporządzenie 2016/1191 zapewniło narzędzie do weryfikacji autentyczności dokumentów, którym jest system IMI. W ramach weryfikacji w systemie IMI organ będzie zapoznawał się z zamieszczonymi wzorami dokumentów wydawanych przez inne kraje członkowskie lub wyjaśniał wątpliwości przez kontakt z organem innego państwa UE, który wydał przedkładany dokument. Rozporządzenie 2016/1191 wprowadziło obowiązek wydawania do wybranych dokumentów krajowych, na wniosek osoby zainteresowanej, wielojęzycznego standardowego formularza. Będzie on stanowił urzędowe tłumaczenie dokumentu i w zakresie danych w nim zawartych – powielał informacje zamieszczone w dokumencie, do którego będzie załączony.