Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-04-08

Standardy 5G

26 marca 2019 r. Komisja Europejska (KE) wydała rekomendacje dotyczące cyberbezpieczeństwa sieci 5G i zapowiedziała, że będzie koordynować prace nad wypracowaniem wspólnych standardów odnośnie do 5G.

Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do 30 czerwca br. oszacować ryzyko na poziomie krajowym oraz zidentyfikować te elementy infrastruktury, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa 5G. Analizy należy przesłać KE do 15 lipca br. Na podstawie informacji uzyskanych od państw członkowskich oraz po własnych analizach KE wraz z ENISA (Agencją UE ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji) przygotuje do 1 października br. raport, w którym wskazane zostaną ryzyka dla bezpieczeństwa europejskiego sektora cyfrowego.