Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2019-09-17

Interaktywna Mapa Inwestycji

2 sierpnia 2019 r. w Zabrzu zaprezentowano stworzoną w Ministerstwie Cyfryzacji interaktywną Mapę Inwestycji. To nowoczesne narzędzie pozwalające sprawdzić, jakie działania na danym terenie zrealizowano z pieniędzy publicznych.

Na mapie znajdują się projekty, programy i inwestycje realizowane po 16 listopada 2015 r. Dane przedstawiają środki wydatkowane z budżetu państwa, funduszy celowych i funduszy europejskich z wyłączeniem środków wydatkowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Wartość przedstawionych inwestycji to prawie 561 mld zł. Mapa prezentuje inwestycje począwszy od poziomu ogólnopolskiego, przez wojewódzki, powiatowy, aż do pojedynczej gminy. Inwestycje można obserwować zarówno na mapie, jak i w układzie tabelarycznym. Dla ułatwienia można skorzystać z wyszukiwarki lub wybrać odpowiednie kategorie. Jak podkreślają twórcy narzędzia, mapa pełni nie tylko funkcję informacyjną, ale jest też elementem kontroli obywatelskiej. Prezentowane dane są aktualizowane na podstawie przekazywanych przez poszczególne ministerstwa raportów, które są tworzone na podstawie rozliczenia etapów poszczególnych inwestycji. Mapa dostępna jest na stronie: gov.pl/web/mapa-inwestycji.