Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2012-10-29, materiał zewnętrzny

Chmura obliczeniowa w Europie

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zachęca, aby przedstawiać swoje uwagi do Projektu stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do „Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie”.

Swoje opinie można przesyłać do 6 listopada br. włącznie na adres marek.gaza@mac.gov.pl.

Info: http://mac.gov.pl/dzialania/zapraszamy-do-konsultacji-stanowiska-rzadu-ws-chmury-danych/