Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

2017-11-14, Patronat

Bezpieczeństwo informacyjne w obszarze cyberprzestrzeni

23-24 listopada 2017 r. w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się III Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo informacyjne w obszarze cyberprzestrzeni.

Podczas konferencji omówione zostaną takie zagadnienia, jak: bezpieczeństwo sieciowe, bezpieczeństwo danych i informacji, projektowanie systemów zarządzania i ochrony informacji obejmujących zasoby niejawne, tajemnice ustawowo chronione oraz dane osobowe, a także koncepcja organizacji bezpiecznego dostępu do informacji publicznej w kontekście wyzwań transformacji cyfrowej.  

Spotkanie ma ułatwić dyskusję oraz umożliwić wymianę doświadczeń, zaprezentowanie procedur oraz dobrych praktyk wykorzystywanych w toku implementacji Systemów Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), a także indykację skutecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych wraz z metodologią stosowania technicznych zabezpieczeń wykorzystywanych do ochrony zarówno jawnych, jak i niejawnych zasobów informacyjnych wraz z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do ich przetwarzania. Ponadto, konferencja ma na celu poprawę świadomości uczestników w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą powszechna cyfryzacja, a także wskazanie zasad  bezpiecznego podejścia w biznesie oraz relacjach społecznych.

Więcej informacji na stronie: http://www.cybersec.amw.gdynia.pl/